Företagsfrämjarträff

En dag om hur främjare tillsammans kan utveckla nya företag i Kronoberg.

dec 01

Tid: 11:00 - 15:00

Plats: Växjö konserthus

Nyföretagandet i Kronoberg har länge legat på relativt låga nivåer, vilket bidragit till att Business Region Kronoberg startat ett projekt där ett av målen är att öka antalet nystartade företag.

Överlevnadsgraden för de nystartade företagen är delvis
beroende av vilken hjälp och vilket stöd som ges längs vägen. Alla vi som jobbar med entreprenörerna har mycket att vinna på ett gott samarbete företagsfrämjare emellan för att många och välmående företag ska startas i Kronoberg.

Syftet med träffen är att arbeta fram hur vi kan arbeta tillsammans för att stimulera nyföretagande i länet, samt öka överlevnadsgraden för de som valt att starta eget.

Läs mer och anmäl dig på Business Region Kronobergs hemsida

Senast uppdaterad: 9 november 2021