Höstforum 2021

Pandemin har lett till många lärdomar om vårt samhälle – en är att folkhälsan är en viktig grundbult som rör alla. Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för en god och jämlik folkhälsa i Kronobergs län? Vad kan olika aktörer i samhället bidra med? Och varför är det här så viktigt, men ibland osynligt?

dec 09

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Digitalt

Höstforum är en av Region Kronobergs årligen återkommande mötesarenor där intressenter från olika områden samlas för att bidra till länets utveckling. Med utgångpunkt i Gröna Kronoberg 2025, den regionala utvecklingsstrategin, sätter vi tillsammans samhällsutmaningarna i centrum. Vi har särskilt fokus på mål och prioriteringar för det strategiska området ”Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga och ett ökat humankapital”.

På höstforum 2021 är fokus på att samtala om hur vi gemensamt kan stärka folkhälsoarbetet i länet utifrån våra olika förutsättningar.

Program, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021