Vårforum 2021

Hur utvecklar vi attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet i Kronoberg? Och hur arbetar vi för att Kronoberg ska vara en plats att vilja leva och bo på?

maj 11

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Digitalt

Vid Vårforum 2021 framtidsspanar vi tillsammans. Ni får också möjlighet att bidra med synpunkter till kommande kulturplan, trafikförsörjningsprogram och utvecklingsinsatser som leder oss mot målen i Gröna Kronoberg 2025.

Inbjudan med anmälningslänk

Vid frågor kring eftermiddagen kontakta Cecilia Birgersson.
 Det här är en e-postadress

Välkomna!

Senast uppdaterad: 26 mars 2021