Verklighetslabbet söker team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster!

Vill ni utveckla smartare och bättre välfärdstjänster? Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram!

nov 19

Plats: Hörsalen, Smålands museum

Idag bygger utveckling ofta på antaganden om vad våra användare och invånare behöver. Det kan leda till att de tjänster som tas fram inte efterfrågas eller används och implementeringen av nya lösningar försvåras.

Med Verklighetslabbets utvecklingsprogram tar ni er an utmaning eller ett problemområde från er verksamhet och utvecklar lösningar med hjälp av Innovationsguiden, ett metodstöd för att använda tjänstedesign i offentlig sektor. Metoden utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram med-
arbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. 

Var och när
Under arbetets gång har vi tre gemensamma träffar: 19/11 2020, 18/2 och 20/5 2021 kl 9.00-16.30, Hörsalen, Smålands museum. Mellan träffarna arbetar teamen i sin egen takt med stöd av Verklighetslabbets coacher.

Anmälan
Ni anmäler hela teamet (3-5 personer) via denna länk. Sista dag för anmälan är 2020-11-06. Deltagandet är kostnadsfritt, vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 2 000 kr.

Frågor
Kontakta Det här är en e-postadress
Välkommen!

Läs mer om Verklighetslabbets utvecklingsprogram

Anmälan 

Senast uppdaterad: 14 september 2020