Bolag

Region Kronoberg äger och har intressen i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar. I bolagens och föreningarnas styrelser sitter förtroendevalda från Region Kronoberg.

Kultur

Företagande

Trafik

Utbildning

Presentation av bolagens och föreningarnas verksamhet

Kultur

Kulturparken Småland - styrelse

Maria Svensson Lundin (KD), ordförande
Pernilla Sjöberg (M), ledamot
Sara Rosén Andersson (S), ledamot
Kjell Gustafsson (C), ersättare
Ragnar Lindberg (S), ersättare

Musik i Syd

Eva Johnsson (KD), 1:e vice ordförande
Hugo Hermansson (S), ledamot
Annika Stacke (L), ledamot
Sara Rosén Andersson (S), ledamot
Margareta Schlee (M), ledamot

Styrelsen för Musik i Syd består av styrelserna för Musik i Kronoberg och den andre delägaren Musik i Skåne. Styrelsen för Musik i Kronoberg:
Eva Johnsson (KD), ordförande
Hugo Hermansson (S), vice ordförande
Annika Stacke (L), ledamot
Sara Rosén Andersson (S), ledamot
Margareta Schlee (M), ledamot

Regionteatern Kronoberg

Lars Rejdnell (L), ordförande
Britt-Louise Berndtsson (C), ledamot
Ragnar Lindberg (S), ledamot
Ida Eriksson (M), ersättare
Maria Svensson-Lundin (KD), ersättare
Sara Rosén Andersson (S), ersättare

 

Företagande

AB Destination Småland

Thomas Ragnarsson (M), ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S), vice ordförande
Anton Härder (S), ledamot
Maryana Frisk-Holst (C), ledamot
Bengt Germundsson (KD), ledamot
Ingemar Swalander (M), ersättare
Bo Bergsjö (L), ersättare
Alije Mikullovci Kera (S), ersättare

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

Bo Frank (M), vice ordförande
Stefan Jönsson (S), ledamot
Lars Nyberg (KD), ledamot

IT-plattform Småland och Öland AB

Thomas Ragnarsson (M)
Joakim Pohlman (S)

Sideum Innovation AB

Mikael Johansson (M), ledamot
Sven Sunesson (C), ledamot
Henrietta Serrate (S), ledamot
Eva Johnsson (KD), ersättare
Robert Olesen (S), ersättare
Magnus Carlberg (S), ersättare
Melena Jönsson (SD), ersättare 

Trafik

AB Transitio

Region Kronoberg företräds av Region Halland. 

Smaland Airport AB

Thomas Ragnarsson (M), ordförande
Emelie Öberg (S), 1:e vice ordförande
Patrik Åkesson (KD), ledamot
Tobias Johansson (S), ledamot
Carina Bengtsson (C), ersättare
Nils-Erik Carlström (L), ersättare
Annette Åstrand (S), ersättare
Martin Edberg (S), ersättare

Öresundståg AB

I samverkansorgan för Öresundstågstrafik företräds Region Kronoberg av
Carina Bengtsson (C)
Peter Freij (S)

Utbildning

RyssbyGymnasiet AB

Patrik Åkesson (M), ordförande
Helen Bengtsson (S) vice ordförande
Thomas Haraldsson (C), ledamot
Lars-Olof Petersson (S), ledamot
Ida Eriksson (M), ersättare
Lars Solling (L), ersättare
Sara Rosén Andersson (S), ersättare
Anton Håkansson (S), ersättare

Senast uppdaterad: 17 november 2020