Bolag

Region Kronoberg äger och har intressen i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar. I bolagens och föreningarnas styrelser sitter förtroendevalda från Region Kronoberg.

Kultur

Företagande

Trafik

Utbildning

Presentation av bolagens och föreningarnas verksamhet

Kultur

Kulturparken Småland - styrelse

Lars Rejdnell (L), ordförande
Ros-Marie Jönsson Neckö (S), ledamot
Cecilia Lundin Danielsson (S), ledamot
Golnoush Lundén Faez (C), ersättare
Hugo Hermansson (S), ersättare
Pernilla Sjöberg (M), ersättare

Musik i Syd

Eva Johnsson (KD), 1:e vice ordförande
Hugo Hermansson (S), ledamot
Christer Svensson (SD), ledamot
Ros-Marie Jönsson Neckö (S), ledamot
Margareta Schlee (M), ledamot

Styrelsen för Musik i Syd består av styrelserna för Musik i Kronoberg och den andre delägaren Musik i Skåne. Styrelsen för Musik i Kronoberg:
Eva Johnsson (KD), ordförande
Ros-Marie Jönsson Neckö (S), vice ordförande
Christer Svensson (SD), ledamot
Hugo Hermansson (S), ledamot
Margareta Schlee (M), ledamot

Regionteatern Kronoberg

Lars Rejdnell (L), ordförande
Anton Härder (S), ledamot
Lavinia Strömberg (S), ledamot
Hugo Hermansson (S), ersättare
Ruth Björkström (KD), ersättare
Johan Ederström (S), ersättare

 

Företagande

AB Destination Småland

Ove Dahl (M), ordförande
Carl-Olof Bengtsson (S), vice ordförande
Anton Härder (S), ledamot
Pernilla Wikelund (SD), ledamot
Martin Anderberg (KD), ledamot
Thomas Karlsson (C), ersättare
Alexandra Kallio (S), ersättare
Anette Åstrand (S), ersättare

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

Bo Frank (M), vice ordförande
Stefan Jönsson (S), ledamot
Alexander Soto Runevall (S), ledamot

(IT-plattform Småland och Öland AB)

(Sideum Innovation AB)

 

Trafik

AB Transitio

Region Kronoberg företräds av Region Halland. 

Smaland Airport AB

Roland Gustbée (M), ordförande
Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande
Patrik Åkesson (KD), ledamot
Peter Freij (S), ledamot
Carina Bengtsson (C), ersättare
Sigvard Jakobsson (M), ersättare
Tobias Johansson (S), ersättare
Helen Bengtsson (S), ersättare

Öresundståg AB

I samverkansorgan för Öresundstågstrafik företräds Region Kronoberg av
Carina Bengtsson (C)
Peter Freij (S)

Utbildning

RyssbyGymnasiet AB

Patrik Åkesson (M), ordförande
Helen Bengtsson (S) vice ordförande
Jessica Tegnér (M), ledamot
Peter Freij (S), ledamot
Thomas Haraldsson (C), ersättare
Rolf Andersson (L), ersättare
Lars-Olof Petersson (S), ersättare
Christina Bertilfelt (S), ersättare

Senast uppdaterad: 11 januari 2023