Kommunalt forum

Kommunalt forum är ett samverkansorgan och en mötesarena för dialog mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet.

Forumet är till för styrelsernas presidier och berörda nämnders presidier och kan formeras utefter vilka frågor som ska behandlas. Mötesanteckningar publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 30 september 2022