Närbild på en hand som håller i en hantel.

Folkhälsoberedningen

Folkhälsoberedningens uppgift är att ha fokus på de länsgemensamma folkhälsofrågorna, utföra omvärldsbevakning och bereda folkhälsofrågor till regionstyrelsen. Beredningen har ett huvudansvar för att utveckla dialogen med medborgarna.

Varje år utser folkhälsoberedningen vilka som tilldelas regionfullmäktiges årliga folkhälsostipendium. 

Folkhälsoberedningen har 9 ledamöter och 5 ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 30 september 2022