Arbetsutskottets ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

1:e vice ordförande

Elizabeth Peltola

2:e vice ordförande

Ledamöter

Eva Johnsson (KD)

Robert Olesen (S)

Magnus Carlberg (S)

Melena Jönsson (SD)

Ersättare

Helen Bengtsson (S)

Yngve Filipsson (L)

Senast uppdaterad: 1 juni 2022