Folkhälsoberedningens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Eva R Ericsson (L)

1:e vice ordförande

Anna Zelvin (KD)

2:e vice ordförande

Magnus Carlberg (S)

Ledamöter

Marcus Walldén (M)

Eva Ballovarre (S)

Jerker Nilsson (V)

Ersättare

Michael Färdig (L)

Michael Öberg (MP)

Renate Tschap (S)

Senast uppdaterad: 7 mars 2022