Stöd till företagsutveckling

Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Företagsstöd

Region Kronoberg ansvarar för ett antal finansiella stöd i samverkan med Almi Företagspartner Kronoberg AB. Utöver ekonomiskt stöd får ditt företag även rådgivning av Almis rådgivare. Stöden som kan sökas är för tillfället:

 • Omställningscheck
 • Utvecklingscheck
 • Stöd till mikroinvestering

För mer information, utlysningstider, intresseanmälan samt vidare kontakt:

Regionala företagsstöd, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg samarbetar i Kronobergsmodellen med länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, IF Metall, Unionen och Företagarna för att analysera situationen och tackla coronakrisens utmaningar. Business Region Kronoberg sammanställer  information som kan vara till nytta för företagare i Kronoberg.

Löpande information till företagare om coronavirusets effekter, öppnas i nytt fönster 

All aktuell information från svenska myndigheter till företagare till följd av coronaviruset finns på:

Samlad information till följd av coronaviruset, öppnas i nytt fönster

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

BRK är ungt men samarbetet är väl etablerat och bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

businessregionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronoberg få kostnadsfri expertrådgivning. Du får sex kostnadsfria timmar och väljer mellan 35 lokala konsulter. Rådgivningen utförs av kvalificerade experter som valts ut och upphandlats av Region Kronoberg. Den enda motprestationen är att du fyller i några enkätsvar så att vi kan göra Konsulttimmen ännu bättre.

Träffa alla konsulter och ansök på:
konsulttimmen, öppnas i nytt fönster

För vem?

Konsulttimmen riktar sig till dig med F-skattsedel, oavsett bolagsform, har din ekonomi i balans och har 0–49 anställda*.
*Stödet gäller inte dig som är primärproducent av livsmedel.

Du kan få rådgivning inom dessa områden:

 1.  Ekonomi och juridik
 2. Marknadsföring och sälj
 3. Ledning, organisationsutveckling och HR
 4. IT och digitalisering
 5. Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export
 6. Hållbar utveckling

Konsulttimmen finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt
Har du frågor om Konsulttimmen är du välkommen att kontakta projektledarna:
carl.rungegard@kronoberg.se 0470-58 31 61
helene.wieslander@kronoberg.se 0470-58 30 64

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. En del i detta arbete är olika stöd för kommersiell service. Dessa behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer: servicebidrag, hemsändningsbidrag, investeringsstöd samt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.

Mer om stöd till kommersiell service, öppnas i nytt fönster

Business region Kronoberg – som består av kommunernas näringslivschefer och samordnas av Region Kronoberg – har en utbildningsplattform som samlar aktuella utbildningar och kurser i länet.

I utbildningsplattformen finns även personlig service, där företagen kan beskriva sina behov av kompetensutveckling. På andra sidan tar regionens kompetensmäklare emot önskemålen och matchar det mot länets kursutbud.

Tjänsterna är kostnadsfria för företagen och nås via Business Region Kronobergs hemsida eller app.

Business region Kronobergs hemsida

Hämta i App Store

Ladda ner i Google Play

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Destination Småland

AB Destination Småland finns för dig som driver företag inom besöksnäringen i Småland & Kronoberg.

Destination Småland, öppnas i nytt fönster

Drivhuset

Är du student på Linnéuniversitetet? Då kan Drivhuset hjälpa dig att förverkliga dina idéer med praktiska vägledningar, Start-up Class och inspirerande event! Vi agerar bollplank med målet att du som entreprenör och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill.

Drivhuset, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum 

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri , personlig och konfidentiell rådgivning om allt praktiskt som har med din företagsstart att göra.

NyföretagarCentrum Växjö, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg hjälper länets företag att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter genom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg. Just nu söker vi företag som vill delta i satsningen 2021–2023.

Ta kontakt med projektledare Maria Persdotter Isaksson maria.persdotter-isaksson@kronoberg.se och läs mer på satsningens webbplats Res grönt i gröna Kronoberg  

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tillväxtverket har tillfälligt stoppat nya beslut om affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att nya intresseanmälningar inte kan hanteras för närvarande. Vid frågor kontakta Christoffer Jansson enligt nedan.

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2019

Affärsutvecklingscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Anders Unger eller Jenny Fröberg, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket har tillfälligt stoppat nya beslut om affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att nya intresseanmälningar inte kan hanteras för närvarande. Vid frågor kontakta Christoffer Jansson enligt nedan.

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av så kallade digitaliseringscheckar till småföretag. Digitaliseringscheckarna ska användas för företagens planering och arbete med digitalisering. Syftet med digitaliseringscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst eller kortare projektanställningar för att snabbare göra insatser för att digitalisera sin verksamhet. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan

Digitaliseringscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Christoffer Jansson eller Jenny Fröberg, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

Senast uppdaterad: 31 mars 2022