Stöd till företagsutveckling

Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Företagsstöd

Region Kronoberg ansvarar för ett antal finansiella stöd i samverkan med Almi Företagspartner Kronoberg AB. Utöver ekonomiskt stöd får ditt företag även rådgivning av Almis rådgivare. Stöden som kan sökas är för tillfället:

  • Omställningscheck
  • Utvecklingscheck
  • Stöd till mikroinvestering

För mer information, utlysningstider, intresseanmälan samt vidare kontakt:

Regionala företagsstöd, öppnas i nytt fönster

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

BRK är ungt men samarbetet är väl etablerat och bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

businessregionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronoberg få kostnadsfri expertrådgivning. Du får sex kostnadsfria timmar och väljer mellan 35 lokala konsulter. Rådgivningen utförs av kvalificerade experter som valts ut och upphandlats av Region Kronoberg. Den enda motprestationen är att du fyller i några enkätsvar så att vi kan göra Konsulttimmen ännu bättre.

Träffa alla konsulter och ansök på:
konsulttimmen, öppnas i nytt fönster

För vem?

Konsulttimmen riktar sig till dig med F-skattsedel, oavsett bolagsform, har din ekonomi i balans och har 0–49 anställda*.
*Stödet gäller inte dig som är primärproducent av livsmedel.

Du kan få rådgivning inom dessa områden:

  1.  Ekonomi och juridik
  2. Marknadsföring och sälj
  3. Ledning, organisationsutveckling och HR
  4. IT och digitalisering
  5. Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export
  6. Hållbar utveckling

Konsulttimmen finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt
Har du frågor om Konsulttimmen är du välkommen att kontakta projektledarna:
carl.rungegard@kronoberg.se 0470-58 31 61
helene.wieslander@kronoberg.se 0470-58 30 64

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. En del i detta arbete är olika stöd för kommersiell service. Dessa behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer: servicebidrag, hemsändningsbidrag, investeringsstöd samt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.

Mer om stöd till kommersiell service, öppnas i nytt fönster

Business region Kronoberg – som består av kommunernas näringslivschefer och samordnas av Region Kronoberg – har en utbildningsplattform som samlar aktuella utbildningar och kurser i länet.

I utbildningsplattformen finns även personlig service, där företagen kan beskriva sina behov av kompetensutveckling. På andra sidan tar regionens kompetensmäklare emot önskemålen och matchar det mot länets kursutbud.

Tjänsterna är kostnadsfria för företagen och nås via Business Region Kronobergs hemsida eller app.

Business region Kronobergs hemsida

Hämta i App Store

Ladda ner i Google Play

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Destination Småland

AB Destination Småland finns för dig som driver företag inom besöksnäringen i Småland & Kronoberg.

Destination Småland, öppnas i nytt fönster

Drivhuset

Är du student på Linnéuniversitetet? Då kan Drivhuset hjälpa dig att förverkliga dina idéer med praktiska vägledningar, Start-up Class och inspirerande event! Vi agerar bollplank med målet att du som entreprenör och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill.

Drivhuset, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum 

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri , personlig och konfidentiell rådgivning om allt praktiskt som har med din företagsstart att göra.

NyföretagarCentrum Växjö, öppnas i nytt fönster

Energikontor Sydost är ett av Sveriges 16 energikontor. De regionala energikontoren har uppdrag att, genom olika insatser och projekt, stötta offentlig sektor och företag att ställa om till långsiktigt hållbar energianvändning.

Offentliga och privata aktörer kan bland annat få stöd och rådgivning för att förbättra den egna verksamhetens energianvändning och i sitt arbete med energiomställningen. Kommuner kan också få stöd för att, i sin tur, kunna stötta andra aktörer som till exempel företag och föreningar.

Energikontoren samordnar även stöd till privatpersoner via energi- och klimatrådgivningen. Ta kontakt med Energikontor Sydost för att få hjälp eller för att få veta mer.

Energikontor Sydost, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg hjälper länets företag att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter genom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg. Just nu söker vi företag som vill delta i satsningen 2021–2023.

Ta kontakt med projektledare Maria Persdotter Isaksson maria.persdotter-isaksson@kronoberg.se och läs mer på satsningens webbplats Res grönt i gröna Kronoberg  

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Region Kronoberg samarbetar i Kronobergsmodellen med länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, IF Metall, Unionen och Företagarna för att analysera situationen och tackla coronakrisens utmaningar. Business Region Kronoberg sammanställer  information som kan vara till nytta för företagare i Kronoberg.

Löpande information till företagare om coronavirusets effekter, öppnas i nytt fönster 

All aktuell information från svenska myndigheter till företagare till följd av coronaviruset finns på:

Samlad information till följd av coronaviruset, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

Senast uppdaterad: 31 mars 2022