Texten "Gröna Kronoberg, 2025" i en ruta. Runt om syns händer som håller i papper med olika symboler och foton.

Regional utvecklingsstrategi

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Målbilden är att Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, är hållbar utveckling i Kronobergs län. Kronobergs utveckling påverkas av vad som händer i omvärlden och av våra egna förutsättningar. 

Den regionala utvecklingsstrategin består av fyra prioriteringar:

  • Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet.
  • En plats att vilja leva och bo på.
  • Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv.
  • Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa.

Senast uppdaterad: 21 juli 2022