Aktiviteter

Verklighetslabbet erbjuder flera olika sorters aktiviteter som ska stimulera länets innovationskraft, både vad det gäller offentlig sektor men även näringsliv, akademi och civilsamhälle. Varmt välkommen att läsa mer om våra olika aktiviteter – tillsammans ger vi varandra nya perspektiv på gamla utmaningar.

Vill ni utveckla smartare och bättre välfärdstjänster? Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Pratar ni om att göra era användare delaktiga i utvecklingsarbetet men är osäkra på hur man gör? Då är Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram något för er!

Med hjälp av Innovationsguiden, ett metodstöd för att använda tjänstedesign i offentlig sektor, kommer ni att ta er an utmaningarna och utveckla tjänster som bygger på förståelse för användarens behov och upplevelser. Metoden ger förutsättningar för att involvera såväl användare som medarbetare och andra relevanta aktörer i utvecklingsarbetet.

När och var? 

Under arbetets gång har vi tre gemensamma träffar: 8 mars, 31 maj samt 6 september 2023 kl 9.00-16.30, på World Trade Center i Växjö.

Mellan träffarna arbetar teamen i sin egen takt med stöd av Verklighetslabbets coacher.

Vem kan vara med? 

Alla som har ett utvecklingsarbete att jobba med är välkomna, oavsett arbetsgivare. 

Inga förkunskaper krävs men det finns fördelar med att ha gått grundkurs i tjänstedesign innan. 

Anmäl er redan idag!

Ni anmäler hela teamet (3-5 personer). Fika ingår, du står själv för lunchen.

Anmälan, öppnas i nytt fönster 

Sista datum för anmälan är 20 februari 2023. 

Kontakt

Lone Larsen, utvecklingsledare
lone.larsen@kronoberg.se

Therese Råberg, verksamhetsstrateg
verklighetslabbet@kronoberg.se

Hur går det till?

I Verklighetslabbets utvecklingsprogram utgår vi ifrån Innovationsguiden, en modell som bygger på tjänstedesign och att använda tjänstedesign i offentlig sektor.

Tjänstedesign tar sin utgångspunkt i användarens behov och upplevelse, oavsett om man utvecklar varor, tjänster, processer, budskap eller miljöer. En av hörnstenarna är att man skapar och testar lösningar tillsammans med användare och de som ska utföra tjänsterna.

Mer information om Innovationsguiden och metoden, öppnas i nytt fönster

För att delta i programmet behöver ni två saker:
En utmaning eller utvecklingsområde som ni vill arbeta med och ett team på 3-6 personer.

Det här ingår i Utvecklingsprogrammet:
  • Utbildningsträffar. Tre heldagar med teori kring innovationsarbete varvat med praktisk
    kunskap och övning i tillvägagångssätt och metoder.
  • Coaching. Varje team kommer att ha en coach som kan vägleda och vara ett bollplank genom hela processen.
  • Digital plattform. Tillgång till den digitala plattformen innovationsguiden.se. Där finns instruktioner och tips, metoder och mallar att ladda ner och inspirerande filmer att ta stöd av i arbetet på hemmaplan.
  • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra team som arbetar med andra utmaningar eller utvecklingsområden.
Efter avslutat utvecklingsprogram har ni:
  • En eller flera konkreta lösningar på er utmaning, lösningar som era användare vill ha och behöver.
  • Kunskap om metoder för att driva innovations- och utvecklingsarbete med invånarna som medskapare även i fortsättningen.

Vill du provtrycka en idé? Sitter du eller din verksamhet fast i en utmaning? Vill du ha ett nytt perspektiv? Behöver du ny inspiration? Nyfiken på vad design thinking kan erbjuda din verksamhet?

Boka in oss på en timme när vi helt förutsättningslöst samtalar om vad du har på hjärtat eller hjärnan.

verklighetslabbet@kronoberg.se

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. 

Utbildningen är praktiskt och du kommer få testa metoder som är vanliga inom tjänstedesign, så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning.

Välkommen till en utbildning som ger dig en grundförståelse i processen med tjänstedesign går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder

Anmälan, öppnas i nytt fönster

När och var?

1-2 mars 2023, 08.30-17.00.

World Trade Center, Växjö.

Vem kan vara med? 

Grundkursen vänder sig till dig som är anställd inom offentlig sektor i Kronobergs län. Inga förkunskaper krävs.

Kontakt

Therese Råberg, verksamhetsstrateg
verklighetslabbet@kronoberg.se

Kommande aktiviteter

Är du intresserad av att nätverka med andra som är intresserade av tjänstedesign i Kronoberg?

Verklighetslabbet, samordningsförbundet Värend och Växjö kommun bjuder ca två gånger per år in till en träff där vi inspireras, utväxlar erfarenheter, visar på goda exempel, stjäl varandras idéer och lär av varandras misstag.

Har du något du vill ta upp eller dela med dig av på nästa träff? Hör av dig till:

verklighetslabbet@kronoberg.se

Mer information och anmälningslänk kommer.

När och var?

2 juni på Verklighetslabbet.

World Trade Center, Södra järnvägsgatan 4b, Växjö.

Vill du veta mer om tjänstedesign kan vara något för er verksamhet? Vill du kunna stödja dina medarbetare i utvecklingsarbete som ni redan har igång där tjänstedesign är en av principerna? Eller är du bara nyfiken?

Under en halvdag har du chansen att få lära dig grunderna i tjänstedesign och prova på några av de grundläggande verktygen i Innovationsguiden.

När och var?

Nya datum för chefsutbildning i tjänstedesign kommer inom kort.

Vem kan vara med?

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom Region Kronoberg. Inga förkunskaper krävs. 

Kontakt:

verklighetslabbet@kronoberg.se

Innovationspraktiken för 2022 är nu genomförd och alla deltagare var rörande överens om att det fanns stora vinster i att få in nya perspektiv.

Vad är Innovationspraktik?

För att samla in nya perspektiv, lära sig något nytt och skapa nya arbetsrelationer arrangerar Verklighetslabbet Innovationspraktik. Under 2022 innebar det att 11 praktikanter fick praktisera på en annan arbetsplats i tre dagar, 13 september – 15 september.

Praktiken har varit ett kostnadsfritt erbjudande som riktat sig mot medarbetare och ledare inom offentlig sektor samt näringslivet - för att främja lärande över verksamhets- och sektorsgränser.

Inom Innovationspraktiken finns det två sätt att delta – som praktikvärd, där man öppnar upp sin verksamhet för en praktikant, eller som praktikant, där medarbetaren får chansen att besöka en annan verksamhet. Matchningen mellan praktikant och praktikplats anordnas av Verklighetslabbet, som dessutom håller i uppstarts- samt lärträff i anslutning till praktiken.

Konceptet kommer att utvecklas och med största sannolikhet återkomma nästa år – håll gärna utkik eller anmäl ditt intresse inför nästa års praktik (anmälan sker via mejladressen nedan).

Kontakt:

Lone Larsen, utvecklingsledare.

verklighetslabbet@kronoberg.se

Innovationsveckan för 2022 är nu genomförd. Tack till alla som var med och satte Kronoberg på kartan över innovationskraft inom offentlig sektor!

Vad är innovationsveckan?

Innovationsveckan är en nationell uppmärksamhetsvecka för alla som utvecklar offentlig sektor.

2022 bjöd Verklighetslabbet in aktörer att delta i ett länsgemensamt program och där de även fick tillgång till samverkande dialogforum för erfarenhetsutbyte.

Denna gången gjordes det tillsammans med olika aktörer i länet, bl.a. Coompanion Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Växjö Linnaeus Science Park och Almi, säger Silvia Anderchen, samordnare för Innovationsveckan i Kronoberg.

Mer information om nationella Innovationsveckan, öppnas i nytt fönster

Kontakt:

verklighetslabbet@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022