Trafik och samhällsplanering

Region Kronobergs ambitioner inom samhällsplanering och trafik beslutas av trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Nyheter

Länstrafiken öppnar äntligen framdörrarna på bussarna!

1 oktober 2021

1 oktober öppnar Länstrafiken Kronoberg äntligen framdörrarna på bussarna igen, det betyder att resenärer ska kliva på i framdörren när de reser med regionbuss och stadsbuss.

Remiss av länstransportplan 2022–2033

1 oktober 2021

Vart fjärde år justeras och aktualitetsprövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län...

Första spadtaget för framtidens elbussdepå i Växjö

1 september 2021

Idag startade bygget av Region Kronobergs nya elbussdepå. Symboliskt togs första spadtaget, med minigrävare, på Norremark i Växjö av Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, Pär Welander, tr...

Åtgärdsvalsstudie – för ett mer hållbart transportsystem

1 september 2021

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö har genomförts av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och rekommend...

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020