Bilden saknar en alternativtext.

Klimatsmartare resor

Region Kronoberg och Energikontor Sydost hjälper Kronobergs arbetsplatser att minska sin klimatpåverkan från resor (både arbetspendling och tjänsteresor) och godstransporter genom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg.

Arbetsplatserna får hjälp med att kartlägga nuläget – hur stor klimatpåverkan har egentligen medarbetarnas resor och organisationers godstransporter? Därefter får arbetsplatserna tillgång till en verktygslåda med åtgärder som ska resultera i mer klimatsmarta resor och godstransporter. Verktygslådan är indelad i fyra delar:

  • Förändra beteendet på arbetsplatsen
  • Få fler att cykla, gå och åka med kollektivtrafiken
  • Smartare bilkörning
  • Optimera godstransporten 

Alla länets åtta kommuner (med bolag) är med i satsningen tillsammans med ett flertal stora arbetsplatser i länet såsom Ikea, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen Kronoberg, Brunskogsgruppen och Vida. 

Gå till satsningens webbplats:

Res grönt, öppnas i nytt fönster

Satsningen drivs av projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond

Senast uppdaterad: 20 november 2018