En man sitter på huk vid en cykel.

Klimatsmartare resor

Region Kronoberg och Energikontor Sydost hjälper Kronobergs arbetsplatser att minska sin klimatpåverkan från resor (både arbetspendling och tjänsteresor) och godstransporter genom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg.

Arbetsplatserna får hjälp med att kartlägga nuläget – hur stor klimatpåverkan har egentligen medarbetarnas resor och organisationers godstransporter? Därefter får arbetsplatserna tillgång till en verktygslåda med åtgärder som ska resultera i mer klimatsmarta resor och godstransporter. Verktygslådan är indelad i fyra delar:

  • Förändra beteendet på arbetsplatsen
  • Få fler att cykla, gå och åka med kollektivtrafiken
  • Smartare bilkörning
  • Optimera godstransporten 

Alla länets åtta kommuner (med bolag) är med i satsningen tillsammans med ett flertal stora arbetsplatser i länet såsom Ikea, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen Kronoberg, Brunskogsgruppen och Vida. 

Gå till satsningens webbplats:

Res grönt, öppnas i nytt fönster

Satsningen drivs av projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond

Senast uppdaterad: 20 november 2018