Flera personer stiger på en buss mot flygplatsen Öjaby. Foto: Mats Samuelsson

Länstrafiken Kronoberg

Länstrafiken Kronoberg ansvarar för att upphandla den regionala och lokala kollektivtrafiken på tåg och bussar, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar i länet. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun.

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning uppgick  2019 till 893 miljoner kronor. Under 2019 genomfördes cirka 12,3 miljoner resor, varav 10,6 i linjetrafiken. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik. Ungefär hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Verksamheten omfattar

  • Linjelagd busstrafik i hela länet
  • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Sjukresor i Kronobergs län
  • Kompletteringstrafik i Markaryds kommun
  • Närtrafik i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt kör 42 olika företag för oss. Vi har i dagsläget upphandlat cirka 423 fordon. De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.

Senast uppdaterad: 5 mars 2020