Regionalt serviceprogram

För Kronobergs attraktivitet som helhet är tillgången till kommersiell och offentlig service på landet och i staden av stor betydelse.

Inom ramen för det regionala serviceprogrammet driver Region Kronoberg ett projekt för att stärka serviceutvecklingen i länet. Syftet är att sätta servicearbetet i ett bredare samhällsperspektiv: Kollektivtrafik, service, infrastruktur och bredband kopplas ihop med attraktiva livsmiljöer.

Förhoppningen är att lyfta fram kvaliteteter olika områden och förstärka dem med service i nya former. Potential finns att locka till sig nya företag, ex. inom turism- och besöksnäringen.

Senast uppdaterad: 19 september 2016