Samplanering Kronoberg

Samplanering Kronoberg handlar om att ta det regionala planeringsarbetet till en ny nivå. Genom ett helhetstänk, där samtliga berörda aktörer samspelar och drar åt samma håll. Under 2018-2019 har ett projekt genomförts med syftet att utveckla nya arbetsformer och strukturer vilka nu kommer tillämpas i ordinarie verksamhet.

Genom detta arbetssätt skapas förutsättningar för hållbara livsmiljöer i Kronobergs län. Parterna i arbetet är de som arbetar med samhällsplanering i Kronobergs län, framför allt planerare i kommuner, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket, men även landsbygds- och näringslivsutvecklare samt tjänstpersoner inom kultur- och naturmiljö.

Planeringsatlasen

Planeringsatlasen är en webbaserad och interaktiv karttjänst som utvecklas under 2019. I atlasen finns planeringsunderlag som behövs för den strategiska och översiktliga samhällsplaneringen.

Planeringsatlasen riktar sig i första hand till samhällsplanerare på kommunal, regional och statlig nivå i Kronobergs län.

För att kunna använda planeringsatlasen behövs inloggningsuppgifter. 

Gå till planeringsatlasen

Kontakt

Martin Hedlund, utredare Region Kronoberg

 Det här är en e-postadress

Kontakt

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046767207813

Senast uppdaterad: 25 februari 2020