Samplanering Kronoberg

Samplanering Kronoberg handlar om att ta det regionala planeringsarbetet till en ny nivå. Genom ett helhetstänk, där samtliga berörda aktörer samspelar och drar åt samma håll. 2018-2019 genomfördes ett projekt för att utveckla nya arbetsformer och strukturer som nu tillämpas i ordinarie verksamhet.

Genom detta arbetssätt skapas förutsättningar för hållbara livsmiljöer i Kronobergs län. Parterna i arbetet är de som arbetar med samhällsplanering i Kronobergs län, framför allt planerare i kommuner, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket, men även landsbygds- och näringslivsutvecklare samt tjänstpersoner inom kultur- och naturmiljö.

Planeringsatlasen

Planeringsatlasen är en webbaserad och interaktiv karttjänst som utvecklas under 2019. I atlasen finns planeringsunderlag som behövs för den strategiska och översiktliga samhällsplaneringen.

Planeringsatlasen riktar sig i första hand till samhällsplanerare på kommunal, regional och statlig nivå i Kronobergs län.

För att kunna använda planeringsatlasen och ta del av andra underlag inom Samplanering Kronoberg behövs inloggningsuppgifter. 

Gå till planeringsatlasen

Kontakt

Johan Skommargård, regional utvecklingssamordnare

johan.skommargard@kronoberg.se

Kontakt

Heidi Samuelsson

Ställföreträdande verksamhetschef

Johan Skommargård

Regional utvecklingssamordnare

Senast uppdaterad: 16 april 2021