Fler nyheter

7 september 2022

BY2030 tog plats i nationell samhällsbilaga

Under sommaren fick BY2030 möjligheten att delta i rikstidningen Dagens Nyheter, närmare bestämt i deras bilaga om stadsutveckling. Målet var att sprida information om projektet, väcka intresse bland eventuella samarbetspartners och få kontakt med andra liknande satsningar.

Att temat för bilagan var stadsutveckling såg projektet inte som något hinder, även om BY2030 har sitt fokus vänt bort från städer och ut mot byar:

Vi vill bredda begreppet stadsutveckling och spräcka normen av att staden alltid är i fokus när det kommer till modern samhällsutveckling, säger Eva Haraldsson, projektledare för BY2030, och fortsätter:

Det finns många människor som anser sig leva i miljöer som inte inkluderas i begreppet stad. För att komplettera de befintliga satsningarna tar BY2030 avstamp i det som finns utanför städerna och genom att uppmärksammas i detta forum såg vi en chans att sprida vår syn på att ta tillvara på den potential och de utvecklingsmöjligheterna som finns att hämta i byarna. 

Se artikeln från Dagens Nyheter, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillbaka till BY2030