Bredband

Region Kronoberg arbetar på regeringens uppdrag mellan 2015-2020 för att driva på bredbandsarbetet, samordna insatser och öka samverkan kring bredbandsfrågor.

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, offentlig verksamhet och medborgare. Regionen har även till uppgift att, tillsammans med Post- och telestyrelsen, kartlägga så kallade vita fläckar både vad gäller fiber- och mobiltäckning i länet.

I regionens bredbrandsstrategi är målen att snabba på utbyggnaden, säkerställa robusthet och stärka bredbandet som en samhällsnyttig resurs.

Bredbandsstrategi för Kronobergs län, pdf 1,3 mb, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019