En man sitter på huk vid en cykel.

Klimatsmartare resor

Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg hjälper Kronobergs arbetsplatser att minska sin klimatpåverkan från resor (både arbetspendling och tjänsteresor) och godstransporter genom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg.

Ställ om till hållbara resor

Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg hjälper länets företag att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter genom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg.

Så går det till

  1. Vi kartlägger ert nuläge. Vi kartlägger nuläget, analyserar och kommer med förslag på åtgärder tillsammans med er utifrån era förutsättningar.

  2. Ni testar att ställa om. Dags att testa vad som funkar för er. Medarbetare får testa att resa till och från jobbet med till exempel elcykel, elbil, kollektivtrafik och samåkning. Medarbetare får också testa att jobba från en arbetshubb.

  3. Ni inför åtgärder. Arbetsplatsen inför åtgärder som gör det lätt att göra rätt för medarbetare att välja fossilfria sätt att resa.

  4. Vi utvärderar. Vi tittar på vilken effekt åtgärderna har fått – har de bidragit till att minska ert koldioxidutsläpp?

Gå till satsningens webbplats:

Res grönt, öppnas i nytt fönster

Satsningen drivs av projektet Res grönt i gröna Kronoberg som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Satsningen pågår mellan 2021och 2023.

Senast uppdaterad: 20 december 2022