Kollektivtrafik

Region Kronoberg ansvarar för länets kollektivtrafik och är också regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg.

Region Kronoberg ansvarar för att du som bor eller befinner dig i Kronobergs län har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för länets utveckling. Det ska vara enkelt för människor att bo, arbeta och studera här. Om fler reser kollektivt blir det dessutom mindre påverkan på miljön.

Buss

För resor inom tätorterna i Kronobergs län, men också på landsbygden och över länsgränsen, kan du välja att ta bussen med Länstrafiken Kronoberg.

Tåg

För längre resor passar kanske tåget bättre. Inom länet kan du med Länstrafiken Kronoberg åka Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg.

Flyg

Om du snabbt behöver ta dig någonstans, eller när du vill resa utomlands, kan flyget vara ett alternativ. Från Småland Airport går både inrikes- och utrikesflyg.

Serviceresor: färdtjänst och sjukresor

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel på grund av funktionsnedsättning kan få trafikservice genom att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Om du är sjuk har du möjlighet att beställa en sjukresa och vid behov åka med bussen "Linnean" till Karlskrona eller Malmö/Lund. Resorna beställer du hos Serviceresor.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för tillstånd, resa och ersättning, läs mer under rubriken "Serviceresor" på länstrafikens webbplats.

Senast uppdaterad: 14 november 2018