Mål för kollektivtrafiken

Region Kronoberg arbetar tillsammans med flera aktörer för att utveckla kollektivtrafiken i Kronoberg.

Region Kronoberg har följande mål för kollektivtrafikens utveckling:

Målbild: Hållbar kollektivtrafik för alla

Mål för kollektivtrafiken

Fler och nöjdare resenärer!

  • Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
  • Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
  • Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en minskad klimatpåverkan
  • Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa
  • Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
  • Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk resurseffektivitet

Senast uppdaterad: 14 november 2018