Samplanering Kronoberg

Region Kronoberg samordnar Samplanering Kronoberg som består av två delar: ett nätverk för planerare i Kronobergs län och en webbaserad planeringsatlas.

Nätverk för planerare i länet

Samplanering Kronoberg handlar om att ta det regionala planeringsarbetet till en ny nivå där länets aktörer samspelar och drar åt samma håll. 2018–2019 genomfördes ett projekt för att utveckla nya arbetsformer och strukturer som idag tillämpas i ordinarie verksamhet. Genom detta arbetssätt skapas förutsättningar för hållbara livsmiljöer i Kronobergs län.

Vilka är med i Samplanering Kronoberg?

Parterna i arbetet är de som arbetar med samhällsplanering i Kronobergs län, framför allt planerare i kommuner, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket, men även landsbygds- och näringslivsutvecklare samt tjänstpersoner inom kultur- och naturmiljö.

Planeringsatlas – ett webbaserat verktyg

Planeringsatlasen är en webbaserad och interaktiv karttjänst. Planeringsatlasen riktar sig i första hand till samhällsplanerare på kommunal, regional och statlig nivå i Kronobergs län. Läs mer om planeringsatlasen under rubriken Planeringsatlas.

Planeringsatlasen är en webbaserad och interaktiv karttjänst. Där hittar du planeringsunderlag som behövs för den strategiska och översiktliga samhällsplaneringen.

Planeringsatlasen riktar sig i första hand till samhällsplanerare på kommunal, regional och statlig nivå i Kronobergs län.

För att använda planeringsatlasen behöver du inloggningsuppgifter – kontakta Johan Skommargård för detta. Du hittar hans kontaktuppgifter nedan.

Gå till planeringsatlasen

Kontakt

Johan Skommargård, regional utvecklingssamordnare

johan.skommargard@kronoberg.se

Kontakt

Heidi Samuelsson

Ställföreträdande verksamhetschef

Johan Skommargård

Regional utvecklingssamordnare

Senast uppdaterad: 30 januari 2023