Trafiksamarbeten och trafiksystem

För att trafiken i länet ska fungera är flera aktörer inblandade, både offentliga och privata. Region Kronoberg deltar i samarbetena, ibland som ägare, ibland som samarbetspart.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för att det svenska järnvägsnätet fungerar och underhåller spår, kontaktledningar, växlar och signaler. Jernhusen äger ett stort antal större järnvägsstationer runt om i landet och ansvarar för dess skötsel. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet och de hållplatser som finns där.

Kommunerna

Tillsammans med Kronobergs kommuner planerar vi och utvecklar kollektivtrafiken. Kommunerna ansvarar för skötseln av de mindre järnvägsstationerna och hållplatserna i tätorterna. Eftersom kommunerna har ansvar för planering av bebyggelse kräver detta ett nära samarbete med kollektivtrafiken så att tätortutveckling och trafiksystem stöttar varandra.

Öresundståg AB

Öresundståg AB är ett sydsvenskt samarbete mellan Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik.

Trafiken utförs av det privata trafikföretaget Transdev (tidigare Veolia Transport).

Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköping länstrafik, Kalmar Läns Trafik, Hallandstrafiken, Skånetrafiken och Blekingetrafiken. Trafiken körs av Vy.

Pågatåg

I pågatågssystemet ingår Markarydsbanan, Hässleholm-Markaryd som är ett samarbete mellan Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Trafiken utförs av Arriva i Sverige AB.

Växjö Småland Airport

Flygplatsen i Växjö ägs till 55 procent av Region Kronoberg, 42 procent av Växjö kommun samt 3 procent av Alvesta kommun. Ägarnas mål är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad.

Busstrafik

All linjetrafik upphandlas och trafiken utförs av privata företag:
Bussentreprenörer 2014 är Bergkvarabuss, Nilsbuss, Grimslövsbuss, Sven Carlsson Trafik, Moheda Buss, Tingsryds Busstrafik, Gerts Busstrafik, Ryssbybygdens Buss, Buss i Väst, Busspecialisten och Mjäla Buss.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019