Sverigeförhandlingen

Region Kronoberg arbetar för att utveckla tåginfrastrukturen i länet och ställer sig positiv till planerna på de nya stambanorna.

Utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm - Malmö och mellan Stockholm - Göteborg påverkar också Kronobergs län. I nuvarande förslag till sträckning mellan Jönköping- Hässleholm passerar den tänkta järnvägen genom den västra delen av länet.

Enligt förslaget får Kronoberg inte någon station på den nya stambanan. Region Kronoberg stödjer länets kommuner i deras arbete med de nya höghastighetsbanorna och regionen tar själv inte ställning till sträckningar eller var stationerna bör ligga.

Nationell webbplats för Sverigeförhandlingen, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 15 september 2016