Barn och ungdom med smärtproblematik

I Region Kronoberg får barn och ungdom med långvarig, komplex, återkommande smärta, ibland i kombination med psykisk ohälsa stöd i första steget hos sjukgymnast/fysioterapeut på exempelvis sin vårdcentral.

Vid ytterligare behov av stöd och insatser finns via kontaktväg En väg in möjlighet att komma till sjukgymnasten på Barn och ungdomshälsan.

För att få hjälp med långvarig, återkommande, komplex smärta
Kontakten går via enheten En väg in för barn och ungdomar.

Enheten kan nås via telefon 0470-58 68 00 eller via remiss nedan.

Egenremiss, docx, öppnas i nytt fönster

Remiss för vårdgrannar, docx, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 9 november 2022