Barn, unga och anhöriga

Barn, unga och vårdnadshavare är kanske de viktigaste i Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Det är er det handlar om. På den här sidan kommer det att finnas information som är speciellt riktad till er.

Barnens bästa gäller! i Kronoberg är en process där länets alla kommuner, Region Kronoberg, polisen och idéburna organisationer medverkar. Här kommer vi att informera om vad som händer och hur det kan påverka din familj. Varje kommun har egen information om hur arbetet fungerar lokalt. 

Hösten 2020 testade alla länets kommuner tillsammans med hälso- och sjukvård några fall i varje kommun. Den modell som har arbetats fram testas ihop med barn, unga och vårdnadshavare. Planen är att testerna utökas 2021. 

Informationsfolder, pdf, öppnas i nytt fönster

Attention - Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare, Skolverket, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 31 mars 2022