Forskningsseminarier

För att ge utrymme för frågor om förtroendefull samverkan, tillit och stödinsatser arrangeras en serie digitala forskningsseminarier inom ramen för Barnens bästa gäller i Kronoberg.

Forskningsseminarierna fördjupar och problematiserar frågor om implementering, samverkan och att arbeta med och för barn och unga.

Forskningsseminarierna vänder sig i första hand till yrkesverksamma som berörs av utvecklingsarbetet.

Inbjudan till Digitala forskningsseminarier om tidiga insatser till barn och föräldrar, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 23 april 2021