Fler nyheter

15 juni 2022

Barnens bästa uppmärksammas i nationella och internationella forum:

Under sommaren kommer processen visas upp på den internationella konferensen International Forum on Quality and Safery in Healthcare och den nationella konferensen Skolledare21.

Ställer ut på internationell vård- och omsorgskonferens

Den 20 - 22 juni 2022 äger konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg – där Barnens bästa gäller! i Kronoberg är en av utställarna.

– Jag är väldigt stolt över att länets hårda arbete, med att skapa ett hållbart arbetssätt, väcker intresse både på nationell och nu även internationell arena, säger Erika Lagergren, länsgemensam processledare för BBGiK.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Besöksantalet brukar landa på omkring 3 000 besökare, från ett 70-tal länder.

Läs mer om konferensen, öppnas i nytt fönster

Föreläser på Skolledare21

Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns med på agendan för årets Skolledare21 – en återkommande konferens och mötesplats för Sveriges skolledare.

28 juni föreläser Erika Lagergren, processledare för BBGiK, och Rachel Törnell, skolchef i Markaryds kommun, om såväl Kronobarnsmodellen som den ledning och styrning som arbetet kräver.

– Det är spännande att rektorsfacket ser vårt arbete i Kronoberg som så intressant att vi får möjligheten att prata inför dem på deras nationella konferens, säger Erika Lagergren.

Läs mer om Skolledare21, öppnas i nytt fönster

Tillbaka till Barnens bästa