Fler nyheter
Porträttbild på Ellen Wikerstål, samordnare för ”Barnens bästa gäller! i Alvesta”, och Sofia Lagerbielke, kommande processledare för Barnens bästa gäller! i Ljungby. Ellen Wikerstål och Sofia Lagerbielke är två av länets kommunala barnensbästa-samordnare. Foto: Sofia Axelsson Mitroulis & privat

28 februari 2022

Flera kommuner satsar på ”barnensbästa-samordnare”

För att ta ner det länsgemensamma i ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” till lokal nivå anställer nu flera kommuner samordnare. I Alvesta har Ellen Wikerstål nyligen anställts och i Ljungby är Sofia Lagerbielke på väg in – för att göra skillnad för barn och unga på kommunnivå.

I Kronobergs län har både kommuner och region gått samman för att utveckla arbetsformer och samarbeten med varandra i utvecklingsprocessen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg”. För att takta in och anpassa det till sin lokala nivå har bland annat Alvesta kommun anställt en samordnare, vilket är en helt ny roll där ramarna knappt hunnit sätta sig:

Det händer jättemycket just nu, eftersom vi är mitt i en om- och nystart av vårt arbete med ”Barnens bästa gäller! i Alvesta”. Som ska bli en uppdatering av vår lokala handlingsplan, där vi sätter ett tydligare syfte och mål för vårt arbete mot barn och unga. Så att de ska få goda levnadsvillkor, kunna utvecklas och må bra, säger Ellen Wikerstål, samordnare för ”Barnens bästa gäller! i Alvesta”.

”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” och det länsgemensamma arbetssättet Kronobarnsmodellen är några av de delar som flera kommuner nu fokuserar på, för att skapa en trygg och säker uppväxt för barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Något som blir möjlig först genom ett bra samarbete och samverkan mellan bland annat skolor, socialtjänst, polis, region och civilsamhälle.

Just nu bygger mycket av arbetet med Kronbarnsmodellen på att förankra arbetssättet och få till en god samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter som möter barnen i Alvesta kommun, säger Ellen Wikerstål och fortsätter:

I vår kommer vi hålla workshops med syftet att få en inblick i varandras verksamheter och uppdrag. Fördjupa oss i Kronobarnsmodellens praxismodell och verktyg samt testa på samverkan utifrån olika fallbeskrivningar.

En samordnare ska ”kroka arm” för att få allas röster hörda

I Ljungby kommun och för Sofia Lagerbielke är arbetet med ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” inget nytt – men en samordnare ska sätta struktur och länka samman lokala parter.

Jag har varit projektledare för ett ESF-projekt som har testat delar av Kronobarnsmodellen. Där vi bland annat har haft möten med ungdomar och deras vårdnadshavare, säger Sofia Lagerbielke, kommande processledare för Barnens bästa gäller! i Ljungby, och fortsätter:

I den nya tjänsten kommer jag inte längre jobba direkt med barn eller ungdomar, utan mer bakom kulisserna, med införandet av arbetssätten och som ett bollplank till de professorerna som sen i sin tur träffar barnen.

Genom sina erfarenheter och kunskaper har Sofia Lagerbielke redan fått upp intresset och en förståelse över vad som väntar henne:

Det jag bland annat har fått med mig från projekttiden är vikten av att ge våra medarbetare kunskaper om varandras arbetssätt och erfarenheter, för att i sin tur nå tillit. Jag upplever att alla vill väl och arbetar för en god sak. Det vi behöver utveckla är en förståelse för varandras processer - skapa tillit och kontaktvägar, säger Sofia Lagerbielke och avslutar:

Det handlar inte om att jag kommer göra underverk själv, utan jag måste ta till vara på alla hungriga, drivna och skeptiska medarbetare som finns. Se till att vi krokar arm och på bästa sätt använder oss av varandras driv i denna utveckling.

För mer information om "Barnens bästa gäller! i Kronoberg".

Tillbaka till Barnens bästa

Relaterade nyheter

Ny organisation kring barnens bästa i Kronoberg

13 juni 2022

Barnens bästa gäller! i Kronoberg (BBGiK) har flyttat från förvaltningen regional utveckling i Region Kronoberg till hälso- och sjukvårdens omställningsprogram för nära vård. Målet är att komma närmre...

Forskning kring barnens bästa får nationellt fokus

25 februari 2022

För att bredda kunskapen kring skolans, socialtjänstens, polisens och hälso- och sjukvårdens möte med barn och unga flyttas nu följeforskarnas fokus från lokal till nationell nivå. Fler röster, erfare...