Fler nyheter
Porträtt av Magnus Frithiof

13 juni 2022

Ny organisation kring barnens bästa i Kronoberg

Barnens bästa gäller! i Kronoberg (BBGiK) har flyttat från förvaltningen regional utveckling i Region Kronoberg till hälso- och sjukvårdens omställningsprogram för nära vård. Målet är att komma närmre verksamheter och kroka arm med andra processer med liknande syfte.

Det är ett naturligt steg av införandet av de nya arbetssätten och öppnar för ett närmre erfarenhets - och kunskapsutbyte mellan processer och verksamheter som möter barn, unga och vårdnadshavare, säger Magnus Frithiof, programchef för omställningsprogrammet närmare kronobergaren och ansvarig för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) inom Region Kronoberg.

Bakgrunden är att även länets ledningsgrupp för hälso- och sjukvård och socialtjänst (RSS) – där kommunernas socialchefer och hälso- och sjukvårdens chefer i Region Kronoberg hanterar gemensamma frågor – har flyttats till omställningsprogrammet. Kommunernas skolchefer ska bli en del av ledningsgruppen och den ska även fungera som styrgrupp för BBGiK.

Ledningsgruppen, BBGiK och omställningen till nära vård hänger ihop. BBGiK är nära vård, faktiskt ett av de bästa exempel eftersom det innebär främjande, tidiga och samordnade insatser, säger Magnus Frithiof.

Vad är vinsterna med programflytten?

Genom att flytta processen minskar risken för dubbeljobb samtidigt som alla får ta del av dubbelsidigt lärande. 

BBGiK kan dela med sig av inhämtade kunskaper och erfarenheter, vilket i många fall ligger i framkant. Och såklart även ta del av andra processers arbete, säger Magnus Frithiof.

Vad betyder det för samarbetspartners, medarbetare och barnen?

Vad jag kan se innebär detta inte någon direkt förändring för de enskilda medarbetarna som möter barn, unga och deras vårdnadshavare. Förutom att det ska gynna införandet och implementeringen av Kronobarnsmodellen och BBGiK i deras verksamheter och arbetssätt. Både kommuner och regionen är igång med införandet och processflytten ska underlätta det än mer. I förlängningen ska det också leda till att barn och vårdnadshavare ska märka det när de möter verksamheterna, allt efter som, säger Magnus Frithiof.

Samarbetet mellan samarbetspartners ska fungera som tidigare

Även om processen har flyttats till hälso- och sjukvården så innebär det inte att den parten tar över och bestämmer. Samverkan mellan alla samarbetspartners ska fortsätta som tidigare och den länsgemensamma resursen, processledare Erika Lagergren, behåller rollen som just länsgemensam resurs – för alla, säger Magnus Frithiof.

Om du har frågor och funderingar kring processflytten kan du kontakta Magnus Frithiof, Markus Johansson (samordnare för regionala samverkans- och stödstrukturer) eller Erika Lagergren (länsgemensam processledare för BBGiK) via växeln 0470-58 80 00.

Tillbaka till Barnens bästa

Relaterade nyheter

Flera kommuner satsar på ”barnensbästa-samordnare”

28 februari 2022

För att ta ner det länsgemensamma i ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” till lokal nivå anställer nu flera kommuner samordnare. I Alvesta har Ellen Wikerstål nyligen anställts och i Ljungby är Sofia L...

Forskning kring barnens bästa får nationellt fokus

25 februari 2022

För att bredda kunskapen kring skolans, socialtjänstens, polisens och hälso- och sjukvårdens möte med barn och unga flyttas nu följeforskarnas fokus från lokal till nationell nivå. Fler röster, erfare...