Digitala vårdformer och tjänster

Digitalisering är ett prioriterat område i Region Kronoberg för att möta flera av de utmaningar vi står inför. Digitala vårdformer och tjänster gör det möjligt att införa nya arbetssätt som frigör tid för personalen och skapar tillgänglighet och trygghet för invånarna. Här presenteras status på olika utvecklingsinitiativ från hälso- och sjukvården.

Initiativen hanteras inom modellen ordnat införande och har beretts av verksamhets- och stödresurser för att sedan prioriteras av verksamheten. Som ett led i att kunna få effektivare hantering av digitaliseringsinitiativen pågår även ett projekt för att utveckla och implementera styr och samverkansmodell/förvaltningsmodell inspirerad av PM3.

Om digitaliseringsprojekten, ppt, öppnas i nytt fönster

Påbörjade införanden

I följande projekt har införande i verksamheten påbörjats:

 • Nova - det mobila stödet till vårdpersonal
 • Digitala kallelser

Mer om påbörjade införanden

På gång eller under utredning

Följande projekt har antingen pågående eller planerad förstudie, pilot eller är ett större iniativ under utredning. 

 • Automatisk överföring av vitalparametrar till Cosmic
 • Mobilt stöd för bildremisser mellan primärvård och hudspecialist
 • Formulärtjänst
 • Taligenkänning vid journalföring i Cosmic
 • Digital triagering
 • Distansmonitorering
 • Läkemedelsautomat
 • Videomöten via TeleQ
 • Spontana interna videomöten i vården
 • Blå Appen

Mer om projekten som är på gång eller under utredning

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019