Projekt på gång eller under utredning

Projekten som presenteras här har pågående eller planerade förstudier, med eller utan piloter. Några av dem är större initiativ som nu utreds för att eventuellt testas i verksamheten. Projektets status presenteras under varje flik.

Automatisk överföring av vitalparametrar från mobil utrustning till Cosmic, främst på vårdavdelningar. Värden som exempelvis saturation, puls och blodtryck tas och presenteras samlat. I förlängningen är tanken att dessa värden sedan automatiskt ska skickas in i Cosmic, men nu i detta läge testas tekniken utan koppling till Cosmic.

Status: Förstudie för att kunna mäta olika effekter är planerad på tre enheter. Därefter kommer beslut tas om fortsättning och eventuell integration till Cosmic. Förstudiestart september, avslut februari 2020. Förslag till pilotavdelningar är akutavdelningen i Växjö, kirurgkliniken avdelning 33 i Växjö och medicinavdelning 3 i Ljungby.

Blå appen innehåller triageringsverktyget BCFPI som används för barn och ungdomar med psykisk ohälsa för att bedöma vårdnivå. Det vill säga om barnet ska guidas till familjehälsan eller till specialistpsykiatri inom vårdval BUP.

BCFPI används från 1/1 2020 inom enheten: En väg in – för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Inom Region Kronoberg är det den begränsade funktionen med BCFPI i Blå appen som används idag. Blå appen har en utökad funktion med olika enkäter och tester som inte är aktuella i dagsläget, men kan eventuellt komma att bli det på sikt.

Status: Snabbutredning inför beslut om eventuell uppstart.

Digital triagering innebär att invånaren får ett antal frågor digitalt i första kontakten med vården, och att verksamheten efter det tar ställning vilken vård som behöver ges. I den förstudie som nu har påbörjats ska olika expertis i organisationen enas kring om vi ska vänta in Inera eller Cosmics förslag på lösning av denna tjänst eller köpa den från ett annat företag.

Status: En förstudie är påbörjad där en extern konsult leder arbetet som ska ge underlag för er inriktningsbeslut om nästa steg. Slutrapport väntas innan årsskiftet.

I oktober startar en pilotstudie som genomförs på vårdcentralerna Ingelstad och Skärvet under sex månader. 30 utvalda patienter kommer få låna en digital platta med tillhörande mätutrustning. Med denna utrustning kan patienten utföra dagliga hälsokontroller som trådlöst registreras och överförs till deras vårdcentral där en sjuksköterska läser av dem. Patienten får dagligen svara på ett antal frågor om sitt mående. Varje vecka erbjuds även patienten att via den digitala plattan genomföra ett video- eller röstsamtal med sin sjuksköterska på vårdcentralen.

Status: Pilot startar på vårdcentralerna Ingelstad, Skärvet och Lessebo.

Mer om distansmonitorering

Med formulärtjänst kan vården skicka ut ett formulär till patienten digitalt, exempelvis genom att patienten loggar in på 1177 för att svara på ett antal frågor. Vården kan då använda formuläret i kontakten med patienter inför eller efter behandling men också bredare, exempelvis använda formulärstjänsten för att ställa mer allmänna hälsofrågor.

Status: Pilot för att utvärdera den tekniska lösningen och skaffa mer kunskap om funktionen kommer att genomföras i höst. Under den begränsade piloten testas hälsoformulär inför operation. Därefter beslut om nästa steg.

En läkemedelsautomat med integration till läkemedelslistan i Cosmic innebär att en maskin plockar patientindividuella doser av läkemedel. Doserna distribueras dagligen ut till avdelningarna där personalen kan dela ut till patienterna.

Status: Snabbutredning pågår.

Projektet är en del av initiativet effektiva vårdprocesser. Målet är att skapa bättre flöde för att bedöma hudförändringar och erbjuda rätt vårdnivå. Det gör det möjligt för vårdcentralerna att fotografera patientens hudförändringar med hjälp av en dermastoskoptillsats. Därefter kan bilden bedömas digitalt av specialister på hudmottagningen. På så vis remissas bilden och inte patienten.

Bildremisserna väntas frigör tid och samtidigt ökar tillgängligheten för patienten. Andra regioner rapporterar om halverad väntetid för behandling av patienter med melanom, att de minskat antalet operationer av ofarliga förändringar samt att antalet prov till patologen har halverats.

Status: Pilot är planerad och kommer att starta under hösten.

En teknisk lösning efterfrågas för att kunna ha interna videmöten i vården mellan professioner. Syftet är att snabbt kunna rådfråga varandra i olika frågor när behov finns, med stöd av video.

Status: Snabbutredning planeras.

Taligenkänning innebär att tal översätts direkt till text. Funktionen används idag i vårt röntgensystem och hos andra regioner i olika vårdinformationssystem. Vi ska nu prova taligenkänning i Cosmic både för de som idag dikterar och de som dokumenterar själva. Det pågår dialoger om vilka som ska prova taligenkänning, vi kommer behöva piloter i flera olika verksamheter. De som påverkas av arbetsflöden och de som testar taligenkänningen kommer att utvärdera arbetssättet. Utvärderingen handlar bland annat om upplevelse av arbetssätt, möjlighet att snabbare få tillgång till dokumentation, frigjord tid och minskad mängd dikat.

Status: Planen är att komma igång med det tekniska arbetet och framtagandet av verksamhetsrutiner under året och därefter kan de utsedda piloterna börja använda taligenkänning.

Videmöten via TeleQ innebär att patienter som söker vård via TeleQ under samtal med vårdcentral ska kunna starta ett videmöte och därigenom visa olika symtom via telefonen. Funktionen väntas leda till färre besök hos vårdcentralerna då fler patienter kan få svar direkt om dem behöver komma till vårdcentralen eller kan stanna hemma utföra egenvård.

Status: Snabbutredning pågår, pilot väntas inom kort.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019