Projekt med påbörjat införande

I följande projekt har införande i verksamheten påbörjats.

Digitala kallelser ska frigöra tid för vårdpersonal genom att aktiviteter så som utskrift och kuvertering hanteras av Strålfors, reducera kostnader genom digital hantering och öka tillgängligheten för patienter.

Status: Nu börjar piloten för att införa digitala kallelser. Fem verksamheter ingår, och först ut är kvinnokliniken. Utvecklingsarbeten för övriga pilotenheter startar under hösten.

Nova bidrar till att höja patientsäkerheten med hjälp av löpande dokumentation och checklistor via plattor och digitala whiteboards. Då piloten för Cosmic Nova visade på goda resultat beslutade regionledningen i början av sommaren att breddinföra Nova på alla somatiska vårdavdelningar där det anses tillföra nytta.

Status: Under hösten 2019 kommer medicinavdelning 1, medicinavdelning 4, akutgeriatrik avdelning 13 samt infektionsavdelning 17 att starta upp. Under våren 2020 kommer även följande avdelningar i Ljungby att införa det nya arbetssättet: rehabavdelning 2, medicinavdelning 3, ortopedavdelning 5 och kirurgavdelning 6.

Tjänsten videomöten sker med koppling mellan Cosmic och kommunikationsplattformen Skype for Business. Alla enheter som använder Cosmic kan använda funktionen för videomöten med patienter. Sedan videomöten infördes i Region Kronoberg har 280 besök hållits via video. Det är upp till varje verksamhet att välja om man vill starta upp videmöten på sin enhet.

Status: För tillfället har cirka 250 videmöten genomförts under 2019.

Mer om videomöten via Cosmic

Instruktioner hur du genomför ett videomöte, pdf, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster är att ge invånaren stöd i sin vårdprocess. 

Samtliga vårdenheter och mottagningar ska erbjuda sina patienter kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Grundprincipen är att samma tjänster som tillhandahålls per telefon eller brev också ska erbjudas via e-tjänsterna.

I normalfallet ska invånarna få svar inom 2 arbetsdagar. Det är alltid verksamheten som ringer patienten om ärendet kräver fortsatt kommunikation via telefon.

Exempel på 1177 Vårdguidens e-tjänster

  • Webbtidbok
  • Journalen 
  • Stöd och behandling
  • Läkemedelstjänster

Mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019