Lärseminarium

Lärseminarierna skapar en länsgemensam mötesplats mellan representanter från verksamheter, organisationer och andra aktörer, för gemensamt erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande vid införandet av Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Den 25 mars genomfördes ett lärseminarium för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av de genomförda pilottesterna i Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Under förmiddagen diskuterades bland annat roller, mandat, förväntningar, samverkan och målbild. Ca 30 personer från olika verksamheter deltog.

Lärseminarierna är inspirerade av genombrottsmetodiken, en metod för att bygga upp den egna kompetensen, medverka i förbättringsarbete, förändra och skapa nya arbetssätt. Målet är att snabbt sprida och använda ny kunskap, till nytta för de vi är till för.

Presentation lärseminarium 25 mars 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Bild samverkan, pdf, öppnas i nytt fönster

Bild roller och mandat, pdf, öppnas i nytt fönster

Nätverksträffen genomfördes i Zoom och spelades in. Vill du se hela träffen i efterhand, hör av dig till Tony Andersson

Nästa nätverksträff är den 30 september 2021. 

Läreminarierna är en del av arbetet mellan praktik och forskning som stödjer processen. Forskningsprojektet leds av Linnéuniversitetet med forskare från Jönköping Academy/Högskolan i Jönköping och stöds av Familjen Kamprads stiftelse. 

Senast uppdaterad: 23 april 2021