Medarbetare

Ni är många medarbetare som kommer att bli en del av Barnens bästa gäller! i Kronoberg. En del av er kommer vara mer involverade, andra mindre. Idag gör ni alla ett fantastiskt arbete och det är det arbetet vi hoppas att vi tillsammans ska göra ännu bättre och effektivare.

Material och verktyg i kronobarnsmodellen finns här:

Verktyg och material

Vem är barnetsbästa-ansvarig?

Den verksamhet som är barnens bästa-ansvarig ska nå så många barn som möjligt, likvärdigt och under sammanhängande tid. Insatserna görs sen, så långt det är möjligt, där barnet finns, ex. i förskolan.

 • Barnmorska på mödravården är barnetsbästa-ansvarig för det ofödda barnet
 • Sjuksköterska på barnavårdscentralen är barnetbästa-ansvarig till dess att barnet börjar förskoleklass
 • Rektor i grundskolan tar över ansvaret som barnetsbästa-ansvarig till dess att barnet/ungdomen fyller 18 år
 • Kommunalt aktivitetsansvarig (KAA) blir barnensbästa-ansvarig för de barn som inte börjar eller hoppar av gymnasieskolan

Barnetsbästa-ansvarig är ansvarig för att:

 • barn och vårdnadshavare har/får kännedom om modellen
 • ta emot och hantera information/signaler som uppmärksammats
 • informationsinsamling och dokumentation sker fortlöpande
 • analysera om andra aktörer behöver involveras och i så fall identifiera vilka
 • samtycke inhämtas från barn och vårdnadshavare
 • vid behov av samverkan sammankalla till möte med barn, vårdnadshavare och lämpliga övriga
 • följa processen även när barnetsbästa-ansvaret är överlämnat till samverkansansvarig verksamhet
 • överlåta ansvar för barnets plan till den verksamhet som är mest involverad
 • överlåta ansvar till nästa barnetsbästa-ansvarig vid övergångar

Senast uppdaterad: 27 april 2021