Digitala medier

Barn och ungas användning av digitala medier utvecklas mycket snabbt och idag är användningen av bland annat surfplattor, telefoner och datorer en naturlig del av nästan alla barns och ungas vardag i Sverige. Detta påverkar barn och unga på olika sätt, både positivt och negativt.

I länet pågår ett arbete kring användningen av digitala medier för barn och unga. Syftet med arbetet är att barn, unga och föräldrar ska få ett medvetet förhållningssätt till användningen av digitala medier för att undvika ohälsa kopplat till skärmanvändningen. Arbetet utgår från ”Länsgemensam handlingsplan för användning av digitala verktyg 2015-2018 i Kronoberg län” där utbildningar är en del. 

Länsgemensam handlingsplan om digitala verktyg i Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

Forskning om barn och användning av digitala medier, pdf, öppnas i nytt fönster

Ta del av fakta och metodmaterial som kan användas i din profession i mötet med barn, unga och föräldrar.

Material

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Anna Ståhl

ANDT samordnare

Anna jobbar med frågor kring ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt föräldraskapsstöd

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0102-23 71 82

Senast uppdaterad: 4 juli 2018