Fimpar du, fimpar jag

Fimpar du, fimpar jag är en modell för tobaksavvänjning för ungdomar och unga vuxna.

Modellen är framtagen tillsammans med unga och bygger på ungas egna tankar, idéer och erfarenheter.

Modellen har sin grund i Motiverande samtal (MI) och utgår från att det finns en coach som stöttar ett duo-par igenom tobakavvänjningen. Coach och duo-par träffas, fysiskt eller digital, vid 8 tillfällen under cirka 12 veckor. Vanligtvis arbetar coachen inom en verksamhet där mötet med unga är en del av det dagliga arbetet, till exempel elevhälsa, studenthälsa, ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Fimpar du, fimpar jag bedrevs som projekt av Region Kronoberg under 2018–2020. Projektet följdes och utvärderades av extern utvärderare. 

För att bli coach för Fimpar du, fimpar jag behöver du gå en kort digital utbildning. Inför och efter utbildningen önskar vi att du tar kontakt med oss. Efter att du genomfört utbildningen får du tillgång till handledningsmaterial och modellens olika verktyg.

Utbildningen är uppbyggd i tre delar och tar ca 45 minuter att genomföra. Utbildningen syftar till att ge en kunskap om tobaksavvänjningsmodellen. Det är inte en utbildning i tobakskunskap eller MI, den kunskapen behöver du inhämta på annat håll. 

Del 1: Introduktion och bakgrund

Här får du en kort introduktion och bakgrund till Fimpar du, fimpar jag (6 min). 

Coachutbildning film 1,  öppnas i nytt fönster 

Del 2: Om modellen Fimpar du, fimpar jag

Här går vi igenom modellens innehåll och lika delar (20 min).

Coachutbildning film 2, öppnas i nytt fönster

Del 3: Introduktion till MI

Här går vi igenom motiverande samtal (MI) kopplat till Fimpar du, fimpar jag (22 min)

Coachutbildning film 3, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 juli 2022