Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor. Att genomföra riktade hälsosamtal med 50-åringar är ett politiskt beslut som togs 2017

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige (om man ser till alla åldersgrupper) och svarar för en stor del av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Nästan all hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol, lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. Personer som redan drabbats av sjukdom kan också göra stora vinster med hälsosamma levnadsvanor. 

Den nationella folkhälsoenkäten visar att ohälsosamma levnadsvanor är vanligt förekommande i vår befolkning. Vi kan således både rädda liv och spara pengar genom att arbeta med att förbättra individers levnadsvanor och för en mer jämlik hälsa.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen så ska sjukvården inte bara bota och lindra, utan även arbeta med att förebygga sjukdom och främja hälsa (2017:30). Vidare ska patienter informeras om metoder för att förebygga sjukdom eller skada, enligt Patientlagen (2014:821). Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Arbete med hälsosamma levnadsvanor har även visats kunna förebygga cancer.

Så här kan ett riktat hälsosamtal gå till i förenklad version:

  • Deltagaren får en inbjudan
  • Deltagaren fyller i hälsoenkäter på nätet och lämnar blodprover. Hälsoenkäterna innehåller frågor om levnadsvanor, livssituation, psykisk hälsa samt ärftlighet för hjärt–kärlsjukdom och diabetes
  • Undre hälsosamtalet kollas blodtryck, BMI, midja-stusskvot mäts och samtlig information förs in i ett visuellt pedagogiskt verktyg, ex hälsokurvan
  • Utifrån hälsokurvan har man sedan ett samtal
  • Eventuellt planeras uppföljning

För att bli samtalsledare behöver du vara legitimerad och medicinskt utbildad, och ha en utbildning i motiverande samtalsteknik och riktade hälsosamtal. Det är lämpligt att ha två hälsosamtalsledare per vårdcentral.

Hälsokurvan är ett exempel på visuellt pedagogiskt hjälpmedel som används som underlag i hälsosamtalet med deltagaren. Utifrån provsvaren och svaren på hälsoenkäten skapas en hälsokurva för varje deltagare, med en samlad översikt över de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I hälsokurvan får deltagaren tydligt svar på inom vilka områden det föreligger låg eller hög risk för sjukdom. Även de friskfaktorer som finns  blir tydliga. Olika färger på hälsokurvan ger förstärkt effekt. Utifrån hälsokurvan, som ges till deltagaren, hålls ett hälsosamtal kring vad hen är nöjd och mindre nöjd med samt vad hen är beredd att förändra och hur (enligt metoden motiverande samtal).

Läs hela studien om hälsokurvan, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 7 april 2021