Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Den sexuella och reproduktiva hälsan är en central del i många människors liv. Sexuella relationer upplevs av de flesta som något positivt men kan medföra en del risker såsom sexuellt överförda infektioner, oönskade graviditeter och sexuell utsatthet.

För att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan har Folkhälsa och social utveckling identifierat och prioriterat målgrupperna unga och unga vuxna, migranter och män som har sex med män. Inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-området) bedrivs arbete i form av samordning, drivande av projekt och processer, spridning av kunskap för att arbeta för en trygg och säker sexualitet och reproduktiv hälsa.

Samarbetspartners, samverkan

Myndigheter, andra landsting/regioner, kommuner, idéburna organisationer med flera inom ramen för detta område.

Senast uppdaterad: 15 januari 2020