Inför remiss för körkortsutredning

Trafikmedicinska enheten utför kvalificerade trafikmedicinska utredningar på specialistnivå i syfte att öka rättssäkerheten för de personer vars körkortsinnehav, enligt TSFS 2010:125 kap 10 (demens och andra kognitiva störningar), är tveksamt.

Målgrupp är personer vars kognitiva status kan göra det tveksamt till fortsatt körkortsinnehav, oavsett diagnos samt för personer som är i behov av läkarintyg för körkortstillstånd då vissa diagnoser kräver det.

Teoretiska tester kompletteras med någon form av praktiskt test, till exempel förartest eller test i körsimulator. Efter avslutad testning görs en sammanställning av testresultaten med rekommendationer. Därefter remissvar till remittent. 

Trafikmedicinska enheten erbjuder trafikmedicinsk utredning som vårdtjänst.

Enheten är vid behov tillgänglig för konsultation vid körkortsärenden, i enskilda fall eller av generell natur.

Enheten kan erbjuda stöd i processen när det gäller bilstöd/bilanpassningsärenden.

Enheten kan erbjuda allmän men även anpassad (efter målgrupp) föreläsning om trafikmedicin.

Remiss

Läkarremiss krävs.

Samtliga remisser bedöms av ett tvärprofessionellt team, som består av läkare, psykolog och arbetsterapeut.

Vi har som rutin, vid genomgången stroke, att en ögonundersökning alltid ska vara genomförd innan besöket hos oss. Detta för att utesluta ev synfältsdefekter som kan bli ett hinder för fortsatt körkortsinnehav. Om patient inte uppfyller synkraven, TSFS 2010:125 2 kap finns ingen anledning för utredning hos oss. Remiss till ögonmottagningen ombesörjes av remitterande läkare.

  • Remisser till enheten gäller för de personer där det finns tveksamheter om personen uppfyller Transportstyrelsens medicinska krav för ett körkortsinnehav, TSFS 2010:125 10 kap (demens och andra kognitiva störningar).
  • Personens förmåga ska initialt vara grundutredd/bedömd på respektive vårdcentral/mottagning/ avdelning/klinik om lämplighet, det vill säga personer som bedöms klart inte uppfyller de medicinska kraven ska inte remitteras.
  • Efter genomförd utredning/bedömning erhåller remitterande läkare remissvar innehållande rekommendationer. Om patienten tillhör Region Kronoberg ansvarar remittenten för att fastställa beslut om eventuell anmälan av körkortsinnehav till Transportstyrelsen.
  • Vid genomförd vårdtjänst (det vill säga patienter som remitterats från andra landsting/regioner än Region Kronoberg) utför läkare på enheten eventuell anmälan till Transportstyrelsen.
  • Personer med fysiska funktionshinder som kan vara hjälpt av bilanpassning eller annat bilstöd kan remitteras. Läkarintyg ska bifogas remiss gällande bilstöd/anpassning, eftersom det troligtvis är remittenten som är bäst på att avgöra sjukdomens progresshastighet och utveckling de närmaste åren. I bedömningen kan en kognitiv screening ingå. Om det under bedömningen uppstår tveksamheter kring kognitiva funktioner/förmågor kan bedömningen kompletteras med en djupare kognitiv utredning.
  • Personer som har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen att inkomma med intyg i körkortssammanhang kan inkomma med egenremiss. Dessa förelägganden/komplettering i ärendet gäller endast kognitiva bedömningar och/eller praktiskt förartest. Här krävs ingen läkarremiss.

Blankett remiss, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 april 2022