Fritt val av hjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel är ett komplement till vanlig förskrivning. Det innebär att användaren, efter behovsbedömning, har möjlighet att själv välja andra hjälpmedel än vad Region Kronoberg kan erbjuda.

Fritt val är till för de användare som har ett långvarigt behov av hjälpmedel. De flesta hjälpmedel som kan förskrivas på vanligt sätt kan även erbjudas genom Fritt val. Information om Fritt val för användare och patienter finns på 1177.se.

Tema hjälpmedel på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Att erbjuda Fritt val - egenvård

 1. Ansvar för förskrivare
  Ta reda på vilket ansvar du har som förskrivare av Fritt val och läs igenom "Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning", sidan 62-63.
  Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, öppnas i nytt fönster

  Information om användarens ansvar vid köp av konsumentprodukter hittar du i handboken Konsumentprodukter som hjälpmedel. Se särskilt sidan 34.
  Konsumentprodukter som hjälpmedel, öppnas i nytt fönster

 2. Egenvårdsansvar
  Var noga med att uppmärksamma hjälpmedelsanvändaren att Fritt Val innebär egenvårdsansvar. Gå igenom användarinformationen för Fritt val tillsammans med användaren. Försäkra dig om att hjälpmedelsanvändaren vill och kan ta ansvar för hela eller delar av sin förskrivningsprocess.
  Tänk på att det inte är tillåtet att kombinera ett förskrivet hjälpmedel med ett hjälpmedel via Fritt val.
  Information om Fritt val till dig som använder hjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

 3. Välj hjälpmedel
  Ta reda på ifall det tänkta hjälpmedlet omfattas av Fritt val. I listan över hjälpmedel i Fritt val hittar du de uppgifter som ska skrivas in på rekvisitionen när du och hjälpmedelsanvändaren har kommit överens om att Fritt val är ett lämpligt alternativ. I listan framgår även vilka hjälpmedel som berättigar till ett servicekonto.
  Om du får en förfrågan om Fritt val för en produkt eller hjälpmedel som saknas i listan och inte heller finns med på listan över undantagna hjälpmedel i Fritt val, kontaktar du hjälpmedelscentralen. Ange vilket hjälpmedel du tänkt erbjuda användaren. Då tar vi fram ett pris för rekvisition så snart vi kan. Rådgör gärna med hjälpmedelskonsulent inom området om du är osäker på om fritt val är möjligt eller inte, innan du ger besked till användaren.

 4. Fyll i nödvändiga blanketter
  Fyll i blanketten för rekvisition för hjälpmedel, länk finns längst ner på sidan.
  Mallen är utvecklad så att varje rekvisition får ett löpnummer, alla enheter använder samma mall (du väljer enhet i den dialogruta som kommer upp när du öppnar dokumentet) och hjälpmedelsanvändarens personnummer skrivs inte ut på den kopia som hon/han lämnar i butiken. Tänk på att delbetalningar inte hanteras vid inköp av hjälpmedel i Fritt val.
  Om det finns ett servicekonto knutet till hjälpmedlet ska du lämna information om hur det fungerar och hur stort belopp som finns att utnyttja.
  Fyll då i blanketten "Användarinformation om servicekonto".

 5. Skriv ut rekvisitionen
  När du skriver ut rekvisitionen får du två kopior: en med personnummer och en utan. Rekvisitionen med personnummer ska du skicka till hjälpmedelscentralen (undantag för syncentralen och audionommottagningen som behåller rekvisitionen själva). Rekvisitionen utan personnummer och sidan med köpinformation lämnar du till hjälpmedelsanvändaren. Poängtera att rekvisitionen alltid måste lämnas till butiken för att kunna fungera som fakturaunderlag.

 6. Dokumentera beslutet
  Dokumentera i patientjournalen att användaren valt att göra ett Fritt val och att du tagit beslut om egenvård.

Handel med eget utlägg

För att göra Fritt val mer tillgängligt finns alternativet att hjälpmedelsanvändaren kan handla via internet, lägga ut egna pengar och i efterhand få dem insatta på det egna kontot. Det kan vara användbart framför allt vid enklare och billigare hjälpmedel.

Tillvägagångssätt

Vid handel med eget utlägg lämnas ingen rekvisition till säljaren, istället skickar användaren kvitto, rekvisition, personnummer och bankkontonummer med clearingnummer till aktuell hjälpmedelsansvarig enhet.

Information till användaren

Hjälpmedelsanvändaren får information om tillvägagångssätt och utbetalning i den köpinformation som automatiskt skrivs ut som sida två när du skriver ut rekvisitionen.

Servicekonto vid Fritt val

Manual för servicerekvisition, pdf, öppnas i nytt fönster

 1. Informera brukare om de riktlinjer som gäller för rekvisition på service och underhåll vid samma tillfälle som du skriver ut rekvisition för inköp av hjälpmedlet. Lämna ut dokumentet Information om rekvisition för service och underhåll av hjälpmedel i Fritt val. Fyll i uppgifterna kring det aktuella hjälpmedlet.
 2. Informera brukaren om totalsumman som kan utnyttjas under hjälpmedlets beräknade livslängd.
 3. Informera brukaren om att vända sig till kundtjänst för att få en rekvisition när behov av service eller underhåll uppstår.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022