Sittanpassning

Hjälpmedelscentralens sitteam arbetar med sittanpassningar för hjälpmedelsanvändare i alla åldrar vars sittproblematik inte går att lösa med befintliga produkter. Användaren måste vara bosatt inom Kronobergs län. Målet med sittanpassning är att uppnå en optimal sittkomfort och i möjligaste mån förebygga felställningar och undvika trycksår.

I sitteamet ingår hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker och ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vid behov anlitas även ortopedingenjör.

Sittanalysen är en helhetsbedömning av användarens möjligheter vid sittande med hjälp av olika obervationer. Analysen kan vid behov kompletteras med tryckmätning som tydligt visar hur trycket fördelas vid sittande. Därefter genomförs den anpassning eller specialanpassning som behövs för att hjälpmedelsanvändaren ska få ett så bra sittande som möjligt.

Anpassning - problemet kan avhjälpas med hjälpmedel inom standardsortiment eller;
Specialanpassning - ortopedingenjör anlitas vid behov som extraresurs till exempel för anpassning av formgjuten sits.

Sittanalys - checklista, docx, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hjälpmedelscentralen

Telefon: 0470-58 86 60

E-post:  Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 2 juni 2017