Digifysisk vård

Detta är ett av fyra programområden för regionens övergripande omställningsarbete till nära vård. Att tydligare använda digitala verktyg och arbetssätt som komplement i vården underlättar vårdarbetet och göra vården mer tillgänglig för invånarna.

 

Invånare har olika behov, preferenser och digital mognad. För att möta detta på bästa sätt behöver vården bli digifysisk, vilket innebär att digitala verktyg och arbetssätt kompletterar den fysiska vården på ett bra sätt. Utgångspunkt i den digitala utvecklingen av vården är principen ”Digitalt först - fysiskt när det behövs”. Det ska finnas goda möjligheter att möta vården digitala, men fysiska möten ska alltid vara möjliga när det behövs.

Genom att utveckla en digital plattform och verktyg, skapas förutsättningar för en bra hälso- och sjukvård för kronobergaren och regionens resurser kan användas på ett effektivt och hållbart sätt.

Illustration Digifysisk vård

Digifysisk vård innebär att digitala verktyg och arbetssätt kompletterar den fysiska vården på ett bra sätt. Det ska finnas goda möjligheter att möte vården digitalt, men fysiska möten ska alltid vara är möjliga när det behövs.

En central kontaktingång till vården för nya symtom

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång till vården byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via en digital tjänst som kommer att heta 1177 direkt eller via telefon 1177. Ingången gäller för nya symtom som behöver bedömas och hanteras.

Den digitala kontaktvägen innebär att invånare/patient beskriver sina besvär i en automatisk anamnesupptagning där systemet väljer ut lämpliga frågor för att ringa in patientens besvär och behov av vård. Med utgångspunkt från besvärsbeskrivningen triageras invånare/patient automatiskt till lämplig vårdnivå.

Ett pilotprojekt har genomförts i Region Kronoberg med appen Min vård Kronoberg. Nu pågår ett nationellt samarbete för att etablera en nationell tjänst för detta med koppling till 1177.se, kallat första linjens digitala vård. 

Mer om en central kontaktingång till vården för nya symtom 

Projektdirektiv: En central kontaktingång till vården för nya symtom, pdf, öppnas i nytt fönster.

Projektledare: Therese Lindberg

Egenmonitorering

Egenmonitorering handlar om att öka möjligheterna för patienter med vissa kroniska sjukdomstillstånd att hantera sin sjukdom med hjälp av digitalt stöd för kommunikation och medicinska kontroller på distans. Förutom ökad delaktighet i sin egen vård är förhoppningen att egenmonitoreringen ska göra att förändringar i hälsotillstånd fångas upp tidigare. 

Projektets första steg innebär en planeringsfas för hur Region Kronoberg ska kunna erbjuda egenmonitorering. 

Projektledare: Elin Flygare

Mer om digifysiska planen

Arbetet följer regionens plan för digifysisk vård som är Region Kronobergs strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården. 

Digifysiska planen

Kontakt

Mirsada Myrskog Rizvanovic

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 24 november 2022