Underlag till strategin

Här hittar du underlag som har använts i framtagandet av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare kronobergaren. Under våren 2017 genomfördes en medborgarundersökning i länet och samma år hölls dialogmöten med pensionär- och handikapporganisationer samt med chefer, medarbetare och politiker i Region Kronoberg.

För att lyssna in medborgarnas tankar och synpunkter om framtidens hälso- och sjukvård gjorde Region Kronoberg under våren 2017 en medborgarundersökning i länet. Dialogmöte genomfördes även med respektive pensionär- och handikapporganisation. Denna rapport är en redovisning av resultaten från medborgarundersökningen.

Sammanställning medborgardialoger, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 23 maj 2019