Utbildning inom patientsäkerhet

Alla anställda ska ha förutsättningar att kunna förstå hur vi arbetar på ett patientsäkert sätt och även aktivt kunna delta i regionens gemensamma pågående patientsäkerhetsarbete.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021