Utbildning inom patientsäkerhet

Alla anställda inom hälso- och sjukvård ska ha förutsättningar att kunna förstå hur vi arbetar på ett patientsäkert sätt och även aktivt kunna delta i regionens gemensamma pågående patientsäkerhetsarbete.

Utbildningen är uppdelad i två delar, med en gemensam grundutbildning och en yrkesspecifik utbildning. Som anställd tilldelas du per automatik de utbildningar som är obligatoriska för dig. 

Upplägg för obligatorisk patientsäkerhetsutbildning för nyanställda, pdf, öppnas i nytt fönster

Upplägg för obligatorisk patientsäkerhetsutbildning för medarbetare som inte är nyanställda

De digitala utbildningarna hittar du via kompetensportalen. Sök på "patientsäkerhet". 

Senast uppdaterad: 15 november 2022