Patientmedverkan

Region Kronoberg vill skapa goda förutsättningar för samverkan mellan patienter, närstående och personal i vården. Förutom i vårdmötet vill vi att patienter och närstående ha möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsarbeten på olika nivåer i hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Så involverar vi patienter och närstående

En god dialog med patienter och närstående är avgörande för att vi ska kunna utveckla verksamheten och erbjuda bästa möjliga vård. Därför vill vi göra patient- och närståendemedverkan möjlig på olika sätt:

I vårdmötet

Vi erbjuder varje patient möjlighet att aktivt delta i sin egen vårdprocess. Det innebär att vi tar tillvara patientens behov och resurser både innan, under, mellan och efter en kontakt med vården. Det kan också innebära att närstående medverkar i dialogen. 

Genom dialog och ömsesidig respekt mellan oss som vårdgivare och patienter och närstående blir det således möjligt att nå ett delat beslutsfattande om bästa vård. 

Ett verktyg för det personcentrerade vårdmötet är patientkontraktet. 

Mer om patientkontrakt

I verksamhetens utvecklingsarbete

Varje verksamhet uppmuntras att involvera patienter och närstående i det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Det kan innebära allt ifrån att patienter eller närstående finns med som representanter i utvecklingsteamet under hela processen till att de deltar som referensgrupp utifrån specifika frågeställningar. 

Förutom att den enskilda verksamheten själv kan bjuda in lämpliga patienter och närstående så finns en resursgrupp med personer med vårderfarenhet som kan bidra i verksamhetens utvecklingsarbete på olika sätt.

Mer om Resursgrupp vårderfarenhet

I hälso- och sjukvårdsövergripande lednings- och utvecklingsfrågor

Patient- och närståendemedverkan är också möjlig i hälso- och sjukvårdsövergripande lednings- och utvecklingsarbeten. På denna nivå sker samverkan i första hand med patientrepresentanter ur resursgrupp vårderfarenhet. Det kan till exempel innebära att patienter eller närstående deltar i ledningsmöten, strategigrupper, arbetsgrupper eller samverkansforum med andra aktörer i syfte att bidra i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. 

Ersättning

För patient- och närståendemedverkan i utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården gäller följande riktlinjer för ersättning:

Riktlinjer patientmedverkan, pdf, öppnas i nytt fönster 

Senast uppdaterad: 15 november 2022