Personer med vårderfarenhet

Det finns idag forskning som tydligt visar att vården av patienter och stöd till närstående blir bättre om hälso- och sjukvården samverkar med patient- och närstående. Samverkan sker på olika sätt, dels i vårdmötet och den egna vården, och dels i utvecklings- och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården.

Patienters och närståendes perspektiv, kunskaper och erfarenheter kan tillsammans med forskning och professionellas kunskaper och beprövade erfarenheter ge en större kunskapsbas, som ger ökade förutsättningar för bättre och säkrare hälso- och sjukvård.

Patienter och närstående kan bidra på flera olika sätt som exempel genom att:

 • berätta sin berättelse för personal i vården
 • ingå i ett förbättringsteam tillsammans med personal från vården
 • delta i workshops, seminarier eller konferenser
 • bidra i utbildningssammanhang

I Region Kronoberg finns flera grupper med patienter och närstående. 

Ersättning

För patient- och närståendemedverkan i utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården gäller följande riktlinjer för ersättning.

Riktlinje för ersättning till patient- och närståendemedverkan i utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Avtal med patient/närstående, word, öppnas i nytt fönster

Ersättningen beräknas på för året aktuellt prisbasbelopp som för 2022 är 48 300 kr.

Det innebär att för arbete:

 •  upp till 4 timmar är ersättningen = 483 kr ( 1 % av aktuellt prisbasbelopp)
 •  heldag, upp till 8 timmar är ersättningen = 966 kr (2 % av aktuellt prisbasbelopp)

Starta en grupp med patienter och närstående

För att förenkla, skapa kontinuitet och skapa ett arbetssätt där samverkan med patienter och närstående är en naturlig del i arbetet, kan det vara en god idé att starta en grupp med personer som har vårderfarenhet. Det behöver inte vara komplicerat.

Gör så här:

 • Tänk igenom mål och syfte med gruppen
 • Vem ansvarar för och tar hand om gruppen
 • I vilka sammanhang önskas deltagande från gruppen
 • Vilka kan vara lämpliga personer till gruppen
 • Vem sköter administrationen kring gruppen som till exempel ersättningen. 

Det är viktigt att tänka på är att det är vi som bjuder in till vår hemmaarena och att vi måste vara goda värdar och underlätta för god samverkan, samt ha respekt för varandras kunskaper och erfarenheter.

Tips är att börja i liten skala och testa er fram.

Kontakt: Geir Storjord

geir.storjord@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 16 november 2022