Resursgrupp vårderfarenhet

Det finns idag forskning som tydligt visar att vården av patienter och stöd till närstående blir bättre om hälso- och sjukvården samverkar med patient- och närstående. Samverkan sker på olika sätt, dels i vårdmötet och den egna vården, och dels i utvecklings- och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården.

Patienters och närståendes kunskaper och erfarenheter kan tillsammans med forskning och professionellas kunskaper och beprövade erfarenheter ge en större kunskapsbas, som ger ökade förutsättningar för bättre och säkrare hälso- och sjukvård.

I Region Kronoberg finns sedan 2018 en grupp med personer som samtliga har vårderfarenhet som patient och/eller närstående. Denna grupp heter Resursgrupp vårderfarenhet. Genom deltagande från Resursgrupp vårderfarenhet säkras att patient och närståendes perspektiv, erfarenheter och kunskaper tas tillvara.

De kan bidra på flera olika sätt som exempel genom att:

  • berätta sin berättelse för personal i vården
  • ingå i ett förbättringsteam tillsammans med personal från vården
  • delta i workshops, seminarier eller konferenser
  • bidra i utbildningssammanhang

Ersättning

För patient- och närståendemedverkan i utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården gäller följande riktlinjer för ersättning.

Riktlinje för ersättning till patient- och närståendemedverkan i utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Avtal med patient/närstående, word, öppnas i nytt fönster

Ersättningen beräknas på för året aktuellt prisbasbelopp som för 2022 är

48 300 :-.

Det innebär att för arbete:

 - upp till 4 timmar är ersättningen = 483 :- ( 1 % av aktuellt prisbasbelopp)

 - heldag, upp till 8 timmar är ersättningen = 966 :- (2 % av aktuellt prisbasbelopp)

Låna en resursperson eller starta en egen resursgrupp

För att förenkla, skapa kontinuitet och skapa ett arbetssätt där samverkan med patienter och närstående är en naturlig del i arbetet, kan det vara en god idé att skapa en egen resursgrupp. Det behöver inte vara komplicerat.

Gör så här:

  • Tänk igenom mål och syfte med gruppen
  • Vem ansvarar för och tar hand om gruppen
  • I vilka sammanhang önskas deltagande från gruppen
  • Vilka kan vara lämpliga personer till gruppen
  • Vem sköter administrationen kring gruppen som till exempel ersättningen. 

Det är viktigt att tänka på är att det är vi som bjuder in till vår hemmaarena och att vi måste vara goda värdar och underlätta för god samverkan.

Tips är att börja i liten skala och testa er fram.

Information om patient- och närståendemedverkan

Vi funderingar och frågor hör av er till

Det här är en e-postadress

Om du vill vara med som deltagare i en resursgrupp kan du läsa om det här.

Önskar du deltagande från resursgrupp vårderfarenhet?

Fyll i och skicka nedan formulär så kontaktar vi dig.
Kontaktperson

Senast uppdaterad: 31 mars 2022