Vill du vara med i en resursgrupp?

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp!

Du som har erfarenhet som patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvården och vi i Region Kronoberg vill gärna ta del av er kompetens.

Du kan bidra på flera olika sätt:

  • Berätta din berättelse för personal i vården
  • Ingå i ett förbättringsteam tillsammans med personal från vården
  • Delta i workshops, seminarier eller konferenser
  • Bidra i utbildningssammanhang

Ofta fungerar det så att vi får en förfrågan från en verksamhet som önskar en resursperson. Vi försöker att matcha ihop så att det blir så bra som möjligt både för resurspersoner och för verksamheten.

Som resursperson är det viktigt att veta att man inte förbinder sig till något. Du deltar helt utifrån dina egna önskemål.

För ditt engagemang får du ersättning enligt avtal – hel eller halvdag. För mindre uppdrag kan annan ersättning utgå.

Verkar detta intressant fyll i formulär nedan så kommer vi att kontakta dig för ett samtal. Vi vill då ta del av dina erfarenheter och dina tankar kring att vara med och bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Intresseanmälan

Senast uppdaterad: 9 april 2021