Brukarinflytande Kronoberg

Inom ramen för psykisk hälsa har staten gjort stora satsningar på att stärka patientens egenmakt samt möjlighet att medverka i utformningen av den vård och det stöd som erbjuds. I Kronobergs län bedrivs ett aktivt arbete för att öka brukarinflytandet på såväl individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå.

Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt för att kartlägga utvecklingsbehoven i länet kring hur kommuner samt region arbetar med brukarinflytande. Dessa utvecklingsområden presenterades sedan i rapporten ”Arbeta med oss- inflytande och delaktighet för bästa vård och omsorg i Kronobergs län”.

Sedan oktober 2020 bedrivs projektet ”Brukarinflytande i Kronobergs län” som syftar till:

  • Att skapa en struktur för ökat brukarinflytande i länets kommuner samt inom regionen.

Att utveckla samt möjliggöra samverkan mellan region, länets kommuner samt brukare/brukarföreningar och anhöriga.

Projektet kan delas in i två delar: Del ett av projektet startade oktober 2020 till december 2021. Del två är således en förlängning av projektet till december 2023.

Projektets tillhörighet

Projektledare är anställda av region Kronoberg och har sin organisatoriska tillhörighet i ”Närmare kronobergaren”. Projektledares arbetsplats är i specialistpsykiatrins lokaler på JF Liedholms väg 7 våning 3.

Vad är på gång?

Patientforum

  • Implementering av ”Patientforum” inom heldygnsvården specialistpsykiatrin samt Ekeliden vård och behandlingshem. Vår målsättning är även att erbjuda länets kommuner motsvarigheten dialogforum. Både patientforum och dialogforum leds av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Resursgrupp vårderfarenhet psykisk hälsa

  • Fortsätta att utveckla ”Resursgrupp vårderfarenhet psykisk hälsa”. Vi har påbörjat arbete med att skapa en grupp med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet är att kunna lyfta in den kompetens som personer med egen erfarenhet besitter, att denna ska samspela med den professionella kunskapen.

Studiecirklar

  • Vi kommer under våren 2022 starta upp studiecirklar inom öppenvården specialistpsykiatrin. De som leder studiecirkeln är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa antingen egenupplevd eller som anhörig.

Peer support

  • Peer Support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning. Vi kommer fortsätta att undersöka möjligheten för Peer support i Kronobergs län.

Slutrapport

  • Vi har under projektets första del färdigställt en rapport med slutsatser och förslag på vidare arbete.

Ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till länets brukarföreningar

Email: rsmh.alvesta@hotmail.com

Email: kimprahl.kp@gmail.com

Email: 047430908@telia.com

Email: info@kronoberg.attention.se

Email: leffe.vagava@telia.com

Email: kronoberg@autism.se

Kontakt

Linda Alm Bajric

Projektledare Brukarinflytande i Kronobergs län

Geir Storjord

Projektledare Brukarinflytande i Kronobergs län

Senast uppdaterad: 3 december 2021