Brukarinflytande Kronoberg

Inom ramen för psykisk hälsa har staten gjort stora satsningar på att stärka patientens egenmakt samt möjlighet att medverka i utformningen av den vård och det stöd som erbjuds. I Kronobergs län bedrivs det ett aktivt arbete län för att öka brukarinflytandet på såväl individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå.

Under 2019 genomfördes en kartläggning kring hur kommunerna samt regionen arbetar med brukarinflytande, olika utvecklingsområden presenterades sedan i rapporten ”Arbeta med oss” som finns under Relaterade länkar.

Sedan oktober 2020 bedrivs projektet Brukarinflytande Kronobergs län som syftar till:

  • Att skapa en struktur för ökat brukarinflytande i länets kommuner samt inom regionen.
  • Att utveckla samt möjliggöra samverkan mellan region, länets kommuner samt brukar- och anhörigföreningar.

Det finns flera personer och verksamheter som arbetar med brukarinflytande på olika sätt, däremot saknas det en samordnande funktion i länet.

Projektets tillhörighet

Projektledare har under projektet sin tillhörighet hos Personliga ombud Kronoberg, men är anställda av Region Kronoberg. Projektledare sitter i specialistpsykiatrins lokaler på JF Liedholms väg 7. Det finns en styrgrupp för projektet med representanter från Personliga ombud Kronoberg, Länets kommuner, brukarorganisationer, Samordningsförbundet Värend samt Region Kronoberg.

Vad är på gång?

Vi arbetar med att skapa ett system för att möjliggöra samverkan mellan länets kommuner, region och brukarföreningarna. Vårt uppdrag är således att ha en koordinerande roll vad gäller brukarinflytandefrågor i Kronobergs län.

Patientforum

Vi kommer att implementera patientforum i specialistpsykiatrin slutenvården vuxna under 2021. Där vi lyfter egen erfarenhet som ett viktigt kompetensområde.

Workshop

Under 2021 kommer vi att genomföra en workshop som vänder sig till chefer inom länets kommuner och region samt länets brukarföreningar. Syftet med workshopen är att dels belysa frågeställningen ”vad har verksamheten att vinna av brukarinflytande.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021